Axudas:libros,material escolar...

BONOS DE MATERIAL ESCOLAR

Matriculado xa todo o alumnado da ESO, os vales de material escolar están xerados e a disposición das familias que os solicitaron. Poden vir recollelos ao centro de luns a venres de 9 a 2, durante todo o mes de xullo e despois a partir do 1 de setembro.

LIBROS DE TEXTO CURSO 2023-2024

Preme nos seguintes enlaces para consultar os libros de texto recomendados para o curso 2023-24:

LIBROS DE TEXTO BAC 2023-24 (con actualizacións a 14/09)

LIBROS DE TEXTO ESO 2023-24

NOTA: Aconséllase a todo o alumnado non mercar libros ata falar co profesorado que lle imparta a materia en Setembro; ou, no caso de compralos, gardar todos os comprobantes de compra e non desembalar os libros ata falar co profesorado.

CONVOCATORIA DE PRAZAS NOS CENTROS RESIDENCIAIS DOCENTES PARA ESTUDOS POSTOBRIGATORIOS 2023/2024

Convócanse prazas de residencia nos Centros Residenciais Docentes da Coruña, Ourense e Vigo para cursar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2023/2024.

 

PRAZO ORDINARIO:

 • •.Para os solicitantes matriculados en BACHARELATO, entre o 7 de xuño e o 12 de xullo de 2023. 

 • •.Para os solicitantes matriculados en CICLOS FORMATIVOS, entre o 7 de xuño e o 1 de agosto de 2023. 

 • •.Publicación da listaxe provisional: o 22 de agosto de 2023. 

 • •.Prazo para formular a reclamación: ata 5 días hábiles despois da publicación da listaxe. 

 • •.Publicación da listaxe definitiva e da adxudicación de praza: O 4 de setembro de 2023. 

PRAZO EXTRAORDINARIO:

 • •.Cando feita a adxudicación de prazas no período ordinario existan no respectivo centro residencial prazas vacantes , abrirá un prazo de presentación de solicitudes do 4 ó 8 de setembro de 2023. 

 • •.Publicación da listaxe provisional: 18 de setembro 2023. 

 • •.Prazo para formular reclamación: Ata o 25 de setembro de 2023. 

 • •.Publicación da listaxe definitiva e da adxudicación de praza: 29 de setembro de 2023. 

 •  MÁIS INFORMACIÓN NO ARQUIVO

SOLICITUDE DE AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2023-24

xúntase pdf do DOG coa convocatoria

Prazo de solicitude:     do 20/5/2023 a 21/6/2023, incluídos

Texto da convocatoria:   ORDE do 10 de maio de 2023 (DOG do 19 de maio)

Procedemento administrativo:     ED330B

Beneficiarios/as.-

     -Axudas para material escolar: alumnado matriculado en ESO.

     -Fondo solidario de libros:  o noso centro está incluído no proxecto educación dixital (EDIXGAL) no curso 2023/24 polo que está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, poderán solicitar a axuda para adquirir material escolar cando reúnan os requisitos establecidos na orde.

Documentación necesaria.-

 -Impreso de solicitude ED330B (Anexos I e II): (xúntase impreso solicitude pdf instrucións para cubrila)

 -Copia de documento que acredite a unidade familiar (31 de decembro de 2021): Libro de familia, sentenza de divorcio/convenio regulador, ou no seu defecto certificado de convivencia expedido polo Concello correspondente.

A data do 31 de decembro de 2021 poderá seroutra, cando unha sentencia de separación ou divorcio sexa posterior a dita data atribúa a custodia a un dos dous proxenitores e nos casos de violencia de xénero, nos que se aplicará o disposto na lexislación específica.

    -Se é o caso: Certificado do grao de discapacidade do alumno ou calquera membro da familia. Documentación xustificativa de situación de violencia de xénero. Resolución de acollemento de alumnado en situación de tutela da Xunta de Galicia.

Forma de presentación de solicitudes.

 • Electrónica: utilice a aplicación FONDO LIBROS e presente solicitude na SEDE ELECTRÓNICA  (inicie premendo no icono de botón na esquina superior dereita da pantalla da aplicación Fondo Libros)

           NOTA: na presentación electrónica deberá presentar unha solicitude individual para cada un dos seus fillos

 • Presencial con asistencia da aplicación : cubra os datos  na aplicación FONDO LIBROS  imprima os Anexos I e II producidos e presenteos no centro educativo (inicie premendo no icono de botón na esquina superior dereita da pantalla)
 • Presencial manual: utilice os Anexo I e Anexo II da Orde da convocatoria e presenteos no centro educativo

  Alumnado con necesidade específicas de apoio educativo.

Ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo matriculado en  1º, 2º 3º e 4º da ESO que, a xuízo do centro docente, non poida usar os libros de texto ou o material dixital do curso no que estea matriculado e para o que non existan libros adecuados no fondo solidario en ningún curso, o centro expediralle un vale co que poderá adquirir os libros ou o material didáctico e complementario específico que o centro docente determine en cada caso, polos importes establecidos no artigo 2.2.d) da convocatoria. Esta situación deberá acreditarse cun informe do centro onde se xustifique a necesidade de adquirir o material indicado para o alumno e a imposibilidade de empregar os libros de texto do fondo solidario de calquera curso, que debe quedar arquivado xunto coa solicitude.

NOTA IMPORTANTE: Os vales de libros e/ou material deberán levar obrigatoriamente a sinatura e o selo orixinais do centro, incluso no caso de estar asinados electronicamente,

ORDE DO 10 DE  MAIO DE 2023 : AXUDAS E FONDO LIBROS:

LIGAZÓN
IMPRESO SOLICITUDE ED 330B (ANEXO I E II): LIGAZÓN
INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR IMPRESO: LIGAZÓN
MANUAL DO USUARIO PARA O CIDADÁN LIGAZÓN

SOLICITUDE DE BOLSAS PARA ALUMNADO CON NEAE CURSO 2023_24


Desde este luns 8 de maio e até o 20 de setembro estará aberto o prazo para a solicitude de bolsas destinadas ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

Máis información na seguinte ligazón:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050140/ficha/050140-2023.html

Anuncio da convocatoria
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-12318

ARQUIVO

RECURSO DE REPOSICIÓN DE BOLSAS DE ESTUDO DA CONVOCATORIA XERAL 2022/2023

PRAZO DE PRESENTACION RECURSO REPOSICION BOLSAS 22/23 CONVOCATORIA XERAL: 04/04/2023 ao 03/05/2023.

Todas as persoas que teñan a bolsa denegada, non se atopen nas listaxes ou non estean dacordo coa contía recibida poderán interpoñer un recurso de reposición.

Descarga aquí o IMPRESO DE RECURSO DE REPOSICIÓN

10ª CONVOCATORIA DE BOLSAS EUROLINGUA

Eurolingua Venairlanda® lanza a súa 10ª convocatoria de Bolsas Eurolingua para a realización de Cursos de Inglés en Irlanda de dúas semanas de duración durante o verán nun programa de inmersión todo incluído.

Constan dun lote global de 20 bolsas dirixidas a estudantes universitarios, de secundaria, bacharelato ou formación profesional cunha dotación orzamentaria achegada por Eurolingua Venairlanda na súa totalidade.

O programa está financiado ao 100% e inclúe:

 • Recollida no aeroporto e traslado ao aloxamento en función da idade e destino.
 • A data do curso será no verán. Os menores de idade viaxarán o 23 de xullo ou o 6 de agosto (pendente de revisión). En caso de forza maior, o estudante poderá modificar a data do curso.
 • Aloxamento en familia ou residencia/apartamentos en función da idade e destino.
 • Proba de nivel.
 • Programa de 20 clases de inglés semanais.
 • Material didáctico.
 • Programa de actividades culturais, visitas e excursións.
 • Certificado de aproveitamento do curso expedido polo colexio.
 • Supervisión por Monitores de Eurolingua en destino.
 • Teléfonos de emerxencia 24 horas.
 • Non incluído, pero xestionable gratuitamente, o billete de avión.

PRAZO DE SOLICITUDE DA BOLSA: Ata as 23.59 horas do 19 de abril de 2023.

 • Para comprobar requisitos pica aquí.
 • Se non cumpres requisitos pica aquí.

SOLICITUDE DE BOLSAS DE ESTUDO DO CURSO 2023/2024

ABERTO O PRAZO PARA SOLICITUDE DE

BOLSAS DE ESTUDO DO CURSO 2023/2024

 

Poderán ser beneficiarios os/as alumnos/as que no ano 2023/24 cursen:

 • Bacharelato
 • Cursos de acceso e de preparación para probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para acceso a ciclos formativos de grao medio e superior, impartidos en centros públicos e privados concertados
 • Formación Profesional de grao medio e de grao superior
 • Ensinanzas artísticas: profesionais e superiores
 • Ensinanzas de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade a distancia
 • Ensinanzas deportivas
 • Estudos relixiosos superiores
 • Formación Profesional de Grao Básico

 PRAZO: 27 de marzo ao 17 de maio de 2023

 Para máis información ver a seguinte ligazón: https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

CONVOCATORIA XERAL: ENLACE

                                              

AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS

Orde do 18 de xaneiro de 2023 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2023, destinadas ao alumnado de 1º e 2º de bacharelato dos centros docentes sostidos con fondos públicos, escolarizado nos cursos 2021/22 e/ou 2022/23, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento ED504B).

 • O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. (ATA O 13 DE MARZO)
 • A información sobre este programa, así como a aplicación "en liña" que se refire na convocatoria, atoparase na páxina web https://www.edu.xunta.gal/axudasle.
 • Preme aquí para descargar a ORDE DO 18 DE XANEIRO DE 2023 (DOG)

AMPLIACIÓN DE AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR

Publicada no Diario Oficial de Galicia do 14 de outubro de 2022 a Resolución de concesión directa da ampliación das axudas para adquirir material escolar.

Nesta resolución establécese que os beneficiarios do vale para adquirir material escolar por importe de 50€ recibirán un vale adicional de 25€.

As familias poden recoller o vale de 25€ no centro a partir do martes 18 de outubro.

O vale debe empregarse preferentemente na libraría antes do 1 de decembro de 2022.

Ver resolución aquí: DOG nº 196. 14/10/22

Distribuir contido