TITORÍAS

Nos seguintes apartados pódense consultar cuestións relativas a cada unha das titorías do curso escolar 2022/23:

1º ESO A 1º ESO B 1º ESO C  
2º ESO A 2º ESO B 2º ESO C  
3º ESO A 3º ESO B 3º ESO C 3º ESO D
4º ESO A 4º ESO B 4º ESO C 3º PDC
1º BACH A 1º BACH B 1º BACH C
2º BACH A 2º BACH B

As horas de atención ás familias dos demais docentes poden consultarse no seguinte enlace: 

Formularios de saída do centro antes do remate da xornada escolar.