Lexislación

DECRETO POLO QUE SE ESTABLECEN A ORDENACIÓN E O CURRÍCULO DO BACHARELATO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

DECRETO 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

ARQUIVO

ANUNCIO NO PORTAL EDUCATIVO

DECRETO POLO QUE SE ESTABLECEN A ORDENACIÓN E O CURRÍCULO DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

DECRETO 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo de educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia:

ARQUIVO

ANUNCIO NO PORTAL EDUCATIVO

LEXISLACIÓN BÁSICA DO ENSINO (LOMCE)

CARTA ÁS FAMILIAS SOBRE A REGULAMENTACIÓN DAS FOLGAS

Adxuntase a carta enviada ás familias.

LEXISLACIÓN BÁSICA DO ENSINO (LOE)

ESO 
 • Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na comunidade Autónoma de Galicia.
 • Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 • Orde do 23 de xuño de 2008 pola que se modifica a do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.
 •  Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de diversificación curricular na educación secundaria obrigatoria.
 Bacharelato
 • Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Orde do 25 de xuño de 2008 pola que se establece a relación de materias optativas do bacharelato, o seu currículo e se regula a súa oferta.
 • Orde do 23 de setembro de 2008 pola que se amplía a oferta de materias optativas de bacharelato e se establece o seu currículo. ( Literatura galega do séc. XX e Literaturas Hispánicas).
 • Orde do 23 de xuño de 2009 polo que se amplía a oferta de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo. ( Xeoloxía).
 • Orde do 28 de xullo de 2009 pola que se establecen medidas para facer efectiva a aplicación da sentenza do 2 de febreiro de 2009 da Sala Terceira do Tribunal Supremo sobre a avaliación e promoción en primeiro de bacharelato.
 • Orde do 5 de maio de 2011 pola que se regulan determinados aspectos relativos ao desenvolvemento do bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa.
 • Corrección de erros. Orde do 5 de maio de 2011 pola que se regulan determinados aspectos relativos ao desenvolvemento do bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa.
 Materias impartidas en lingua galega:
 Seccións bilingües
 • Orde do 18 de abril de 2007 pola que se crea e regula a convocatoria do Plan de seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario.
Lei de convivencia 
Distribuir contido