2º BAC: convocatorias,reclamacións...

AVALIACIÓN ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 2º BACHARELATO 2022-2023

PERÍODO DE AVALIACIÓN ORDINARIA:

 • SESIÓNS DE AVALIACIÓN: 15 de maio á tarde.
 • ENTREGA DOS BOLETÍNS DE CUALIFICACIÓNS AO ALUMNADO: o 15 de maio a partir das 20.00 horas na Secretaría do centro e publicación das cualificacións en AbalarMóbil asi como por correo electrónico.
 • REVISIÓN DE EXAMES: 16 de maio de 10.00h a 14.00h. Todo o profesorado que imparte clase en 2º de Bacharelato estará no centro para revisión de exames.
 • RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS DE BACHARELATO: 16 e 19 de mai ata as 14.00h.
 • ENTREGA DAS RESOLUCIÓNS DOS DEPARTAMENTOS Á DIRECCIÓN: antes das 11.00 horas do 22 de maio.
 • ENTREGA DAS RESOLUCIÓNS DAS RECLAMACIÓNS AOS INTERESADOS/AS: 22 de maio ás 12.00 horas.
 • PREMATRÍCULA NA PROBA ABAU: 18-22 de maio
 • EXAMES ABAU: 6, 7 E 8 DE XUÑO DE 2023

PERÍODO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA:

 • HORARIO PROBAS EXTRAORDINARIAS: 19, 20 e 21 xuño no SALÓN DE ACTOS

 • SESIÓNS DE AVALIACIÓN: 22/23 de xuño.
 • ENTREGA DOS BOLETÍNS DE CUALIFICACIÓNS AO ALUMNADO: 23 de xuño a partir das 12:00 horas na Secretaría do centro e publicación das cualificacións en AbalarMóbil asi como por correo electrónico. ATENCIÓN: POR CAUSAS SOBREVIDAS AS NOTAS ENTREGARANSE O 23 DE XUÑO ÁS 19:00 NA SECRETARÍA DO CENTRO E POR ABALARMÓBIL.
 • REVISIÓN DE EXAMES: 26 de xuño de 10.00h a 14.00h. Todo o profesorado que imparte clase en 2º de Bacharelato estará no centro para revisión de exames.
 • RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS DE BACHARELATO: 26 e 27 de xuño. ata as 12.00h.
 • ENTREGA DAS RESOLUCIÓNS DOS DEPARTAMENTOS Á DIRECCIÓN: antes das 11.00 horas do 28 de xuño
 • ENTREGA DAS RESOLUCIÓNS DAS RECLAMACIÓNS AOS INTERESADOS/AS: 28 de xuño ás 12.00 horas.
 • PREMATRÍCULA NA PROBA ABAU: 27 e 28 de xuño
 • EXAMES ABAU: 11, 12 e 13 de xullo de 2023

DESCARGA AQUÍ:

Horario por bloques de materias ABAU (a partir do 16 de maio)

Procedemento e modelos de formularios para a reclamación das cualificacións

Formularios reclamacións

AVALIACIÓN ORDINARIA 2º BACHARELATO 2021-2022

 • SESIÓNS DE AVALIACIÓN: 18 de maio á tarde.
 • ENTREGA DOS BOLETÍNS DE CUALIFICACIÓNS AO ALUMNADO: a partir das 20.00 horas na Secretaría do centro e publicación das cualificacións en AbalarMóbil asi como por correo electrónico.
 • REVISIÓN DE EXAMES: 19 de maio de 2022 de 10.00h a 14.00h. Todo o profesorado que imparte clase en 2º de Bacharelato estará no centro para revisión de exames.
 • RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS DE BACHARELATO: 19 e 20 de maio de 2022 ata as 14.00h.
 • ENTREGA DAS RESOLUCIÓNS DOS DEPARTAMENTOS Á DIRECCIÓN: antes das 12.00 horas do 23 de maio de 2022.
 • ENTREGA DAS RESOLUCIÓNS DAS RECLAMACIÓNS AOS INTERESADOS/AS: 23 de maio de 2022 ás 13.00 horas.
 • EXAMES ABAU: 7, 8 E 9 DE XUÑO DE 2022

DESCARGA AQUÍ:

Horario de materias ABAU a partir do 18 de maio

Procedemento e modelos de formularios para a reclamación das cualificacións

(modelos de formularios editables .odt)

RECLAMACIÓN ÁS CUALIFICACIÓNS DE 2º DE BACHARELATO E/OU ÁS CUALIFICACIÓNS DAS MATERIAS PENDENTES DE 1º BACHARELATO

Circular 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, para o curso 2020-2021, as reclamacións ás cualificacións de 2º de bacharelato e/ou ás cualificacións das materias pendentes de 1º de bacharelato, presentaranse de acordo co seguinte procedemento e nas seguintes datas:

Día 19 de maio ás 8:30 horas

Entrega dos boletíns coas cualificacións finais de segundo de bacharelato por parte dos titores/as na aula de referencia do grupo.

As notas serán enviadas tamén por SIXA .

Días 19 e 20 de maio, en horario de 9:00 a 14:00 horas

Presentación de reclamacións Instancia dirixida á Dirección do centro.

Antes de presentar esta reclamación é conveniente que a/o alumna/o fale coa profesora ou profesor para recibir as oportunas explicacións sobre a nota.

Día 21 de maio de 11:30 a 14:00 horas

Resolución da reclamación presentada. O alumnado recollerá a resolución na secretaría do centro.

Días 24 e 25 de maio, en horario de 9:00 a 14:00 horas

De non estar de acordo coa resolución do departamento, o alumnado poderá solicitar que a dirección remita o expediente de reclamación á Xefatura Territorial, presentando unha nova instancia na oficina do centro.

As reclamacións basearanse nos criterios establecidos na circular 2/2021 (mencionada ao inicio deste oficio).

Os modelos para presentar as reclamacións atópanse na circular 2/2021 e tamén estarán na Administración do Centro.

As reclamacións serán formuladas polo alumnado no caso de ser maiores de idade e polas súas persoas proxenitoras ou persoas que ostenten a representación legal, no caso de ser menores de idade.

A Dirección

CALENDARIO FIN DE CURSO 2º BACHARELATO

Consulta en documento adxunto

Distribuir contido