Axudas:libros,material escolar...

AMPLIACIÓN DE AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR

Publicada no Diario Oficial de Galicia do 14 de outubro de 2022 a Resolución de concesión directa da ampliación das axudas para adquirir material escolar.

Nesta resolución establécese que os beneficiarios do vale para adquirir material escolar por importe de 50€ recibirán un vale adicional de 25€.

As familias poden recoller o vale de 25€ no centro a partir do martes 18 de outubro.

O vale debe empregarse preferentemente na libraría antes do 1 de decembro de 2022.

Ver resolución aquí: DOG nº 196. 14/10/22

LIBROS DE TEXTO CURSO 2022-23

Preme nos seguintes enlaces para consultar os libros de texto recomendados para o curso 2022-23.

     LIBROS DE TEXTO BAC 2022-23                              LIBROS DE TEXTO ESO 2022-23

NOTA: Aconséllase  ao alumnado que pasa a 2ºESO ou 4ºESO (os cursos onde aínda non se implanta a nova lei educativa) non mercar libros ata Setembro, por se o centro pode proporcionarlle algúns dos exemplares do fondo propio, que se repartirán de maneira equitativa. Para saber as necesidades de cada alumno/a prégase que cubran o seguinte formulario ca conta de correo @iesbrion.com que posúen, antes do 15 de xullo. Hai que pechar sesión en todas as contas de g-mail para poder acceder ao formulario, e se aínda así da error, entrar polo navegador Chrome.

ENLACE AO FORMULARIO

SOLICITUDE DE AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2022-23

Orde do 18 de maio de 2022, DOG Núm. 95 (18/05/22) (xúntase pdf do DOG coa convocatoria)

Prazo.- ata o 22 de xuño de 2022 incluído.

Beneficiarios/as.-

     -Axudas para material escolar: alumnado matriculado en ESO.

     -Fondo solidario de libros:  o noso centro está incluído no proxecto educación dixital (EDIXGAL) no curso 2022/23polo que está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, poderán solicitar a axuda para adquirir material escolar cando reúnan os requisitos establecidos na orde.

Documentación necesaria.-

    -Impreso de solicitude ED330B (Anexos I e II): (xúntase impreso solicitude pdf instrucións para cubrila)

    -Copia de documento que acredite a unidade familiar (a data 31/12/2020): Libro de familia, sentenza de divorcio/convenio regulador, ou no seu defecto certificado de convivencia expedido polo Concello correspondente.

    -Se é o caso: Certificado do grao de discapacidade do alumno ou calquera membro da familia. Documentación xustificativa de situación de violencia de xénero. Resolución de acollemento de alumnado en situación de tutela da Xunta de Galicia.

Forma de presentación de solicitudes.

    -Preferentemente a través da aplicación FONDOLIBROS. Unha vez cubertos os datos, a aplicación xera unha solicitude numerada que poderán presentar:

    -Na Sede Electrónica da Xunta de Galicia:  ACCESO SEDE ELECTRÓNICA 

    -Presencialmente no centro educativo.

    -En caso de non ter acceso á aplicación Fondolibros, poderán presentarse solicitudes (Anexo I e II) cubertas manualmente no propio centro, así como en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo.

ORDE DO 29 DE  ABRIL DE 2022: AXUDAS E FONDO LIBROS:

LIGAZÓN
IMPRESO SOLICITUDE ED 330B (ANEXO I E II): LIGAZÓN
INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR IMPRESO: LIGAZÓN
MANUAL DO USUARIO PARA O CIDADÁN LIGAZÓN
 PDF INSTRUCIÓNS FONDO LIBRO 2022_23 LIGAZÓN

LIBROS DE TEXTO CURSO 21-22

Preme nos seguintes enlaces para consultar os libros de texto recomendados para o curso 21-22.

     LIBROS DE TEXTO BAC 21_22                              LIBROS DE TEXTO ESO 21_22

NOTA: Aconséllase  ao alumnado da ESO non mercar libros ata Setembro, por se o centro pode proporcionarlle algúns dos exemplares do fondo propio, que se repartirán de maneira equitativa.

Para saber as necesidades de cada alumno/a prégase que cubran o seguinte formulario ca conta de correo @iesbrion.com que posúen, antes do 20 de setembro.

ENLACE AO FORMULARIO

O alumnado de 1º ESO e novo no centro completará este formulario en papel no inicio de curso.

INFORMACION SOBRE REINTEGRO (DEVOLUCION) BOLSAS CURSO 2020/2021

Entenderase que non se destinou a bolsa para a finalidade que lle foi concedida  e procedaráse por esta unidade ao trámite de reintegro (devolución) nos seguintes supostos:

      a)   Causar baixa no centro, anular matrícula ou renunciar antes do remate do curso 2020/2021.

b)   Non ter asistido a un 80% ou máis das horas lectivas, salvo dispensa de escolarización.

c)   Non ter superado o 50% das materias, créditos ou horas matriculadas, en convocatoria ordinaria nin extraordinaria

d)  Non ter superado o curso completo no curso de acceso ou do curso de preparación dos cursos de formación específicos para o acceso a formación profesional ou no caso de estudos cursados nas escolas de idiomas.

Tamén se procederá ao reintegro (devolución nos seguintes casos):

  •  Cobros indebidos de contías ben sexa por erro ou por outras causas.
  • Ocultamento ou falsificación de datos. (incluído a icompatibilidade con outras bolsas)

ACLARACIÓN

O cálculo sera en materias (asignaturas)

ABEIRO LEGAL:

  Artigos 40,41,42,43,44,45 e 46 da resolución da secretaria de estado de educación, pola que se convocan bolsas de carácter xeral para o curso 2020/2021 para estudantes de niveles postobrigatorios

 Art 36 e seguintes da lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no RD 887/2006 polo que se aproba o seu regulamento.

SOLICITUDE DE AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021-22

Orde do 6 de maio de 2021, DOG Núm. 93 (20/05/21) (xúntase pdf do DOG coa convocatoria)

Prazo.- ata o 22 de xuño de 2021 incluído.

Beneficiarios/as.-

     -Axudas para material escolar: alumnado matriculado en ESO.

     -Fondo solidario de libros:  o noso centro está incluído no proxecto educación dixital (EDIXGAL) no curso 2021/22 polo que está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, poderán solicitar a axuda para adquirir material escolar cando reúnan os requisitos establecidos na orde.

Documentación necesaria.-

    -Impreso de solicitude ED330B (Anexos I e II): (xúntase impreso solicitude pdf instrucións para cubrila)

    -Copia de documento que acredite a unidade familiar (a data 31/12/2019): Libro de familia, sentenza de divorcio/convenio regulador, ou no seu defecto certificado de convivencia expedido polo Concello correspondente.

    -Se é o caso: Certificado do grao de discapacidade do alumno ou calquera membro da familia. Documentación xustificativa de situación de violencia de xénero. Resolución de acollemento de alumnado en situación de tutela da Xunta de Galicia.

Forma de presentación de solicitudes.

    -Preferentemente a través da aplicación FONDOLIBROS. Unha vez cubertos os datos, a aplicación xera unha solicitude numerada que poderán presentar:

    -Na Sede Electrónica da Xunta de Galicia:  ACCESO SEDE ELECTRÓNICA 

    -Presencialmente no centro educativo.

    -En caso de non ter acceso á aplicación Fondolibros, poderán presentarse solicitudes (Anexo I e II) cubertas manualmente no propio centro, así como en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo.

ORDE DO 6 DE MAIO DE 2021: AXUDAS E FONDO LIBROS:

LIGAZÓN
IMPRESO SOLICITUDE ED 330B (ANEXO I E II): LIGAZÓN
INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR IMPRESO: LIGAZÓN
MANUAL DO USUARIO PARA O CIDADÁN LIGAZÓN

RECOLLIDA DE VALES PARA MATERIAL ESCOLAR

As familias do alumnado que promocionou en xuño, pode pasar a recoller os vales para material escolar. Os do alumnado que se matricula en setembro poderán recollelos a partir do día 16.

LISTAXE DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 20/21

Consulta aquí os libros de texto recomendadados para os diferentes niveis

SOLICITUDE DE AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR E PARA A PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

Orde do 12 de maio de 2020, DOG Núm. 96 (19/05/20) (xúntase pdf do DOG coa convocatoria)

Prazo.- ata o 19 de xuño de 2020 incluído.

Beneficiarios/as.-

     -Axudas para material escolar: alumnado matriculado en ESO.

     -Fondo solidario de libros: alumnado matriculado 3º e 4º ESO (o alumnado de 1º e 2º ESO está acollido ao programa EDIXGAL).

Documentación necesaria.-

    -Impreso de solicitude ED330B (Anexos I e II): (xúntase impreso solicitude pdf e instrucións para cubrila)

    -Copia de documento que acredite a unidade familiar (a data 31/12/2018): Libro de familia, sentenza de divorcio/convenio regulador, ou no seu defecto certificado de convivencia expedido polo Concello correspondente.

    -Se é o caso: Certificado do grao de discapacidade do alumno ou calquera membro da familia. Documentación xustificativa de situación de violencia de xénero. Resolución de acollemento de alumnado en situación de tutela da Xunta de Galicia.

Forma de presentación de solicitudes.

    -Preferentemente a través da aplicación FONDOLIBROS.Unha vez cubertos os datos, a aplicación xera unha solicitude numerada que poderán presentar:

    -Na Sede Electrónica da Xunta de Galicia:  ACCESO SEDE ELECTRÓNICA

    -Presencialmente no centro educativo.

    -En caso de non ter acceso á aplicación Fondolibros, poderán presentarse solicitudes cubertas manualmente no propio centro, así como en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo.

DOG 19MAIO20: AXUDAS E FONDO LIBROS: LIGAZÓN
IMPRESO SOLICITUDE ED 330B: LIGAZÓN
INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR IMPRESO: LIGAZÓN

LISTAXE ACTUALIZADA DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 19-20

Consulta aquí a listaxe de libros de texto recomendados para o curso 2019-2020

Distribuir contido