NOVAS DIRECCIÓN

CALENDARIO PROBAS DE MATERIAS PENDENTES CURSO 2022/23

ARQUIVO CALENDARIO EXAMES: ENLACE

                                                                   

CONVOCATORIA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR

Convocatoria de probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de  formación profesional  para o ano 2023

Públícase o calendario para a solitude e realización das probas de acceso a ciclos formativos de Grao Medio e Grao Superior para o alumnado que non conte coa titulación esixida (ESO/BAC ou equivalentes respectivamente) e ademais conte cos seguintes requisitos:

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezaseteanos ou os fagan no ano natural de realización da proba.


CICLOS FORMATIVOS GRAO SUPERIOR

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a  eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba


Estas probas non implican a reserva de praza nun ciclo de Formación Profesional.

CALENDARIO AVALIACIÓNS CURSO 2022_23

DATAS AVALIACIÓN 1ª AVALIACIÓN
AVALIACIÓN 2º BAC: 28 de Novembro de 2022
ENTREGA DE NOTAS 2º BAC : 2 de Decembro de 2022
DÍAS: 19,20,21 de Decembro de 2022
ENTREGA DE NOTAS: 22 de Decembro de 2022
DATAS AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 
AVALIACIÓN 2º BAC: 23 de Febreiro de 2022
ENTREGA DE NOTAS 2º BAC : 24 de Febreiro de 2023
AVALIACIÓN 1º BAC: 7 de Marzo de 2023
ENTREGA DE NOTAS:  10 de Marzo de 2023
AVALIACIÓN ESO: 27,28 e 29 de Marzo de 2023
ENTREGA DE NOTAS:  31 de Marzo de 2023

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDENTES 2022_23

No seguinte arquivo infórmase de como os distintos Departamentos Didácticos levarán a cabo o plan de recuperación de materias pendentes.

ARQUIVO

  

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 22-23

Tendo en conta o Decreto 92/1988 do 28 de abril, o Decreto 324/1996 do 26 de xullo e a resolución do 19 de setembro de 2022 (DOG do 30 de setembro), convócanse ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN PARCIAL DOS MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR, nos seguintes sectores:

  • PROFESORADO: renovación de 3 membros
  • ALUMNADO: renovación de 2 membros
  • PAIS/NAIS: renovación de 1 membro.

O proceso electoral, regulado e supervisado pola Xunta Electoral, será levado a cabo de acordoco calendario anexado.

Anéxase tamén,  modelo de candidatura que tamén estará dispoñible na secretaría do centro.

Os censos serán  publicados no taboleiro correspondente.

ARQUIVOS NOS SEGUINTES ENLACES:

AMPLIACIÓN DE AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR

Publicada no Diario Oficial de Galicia do 14 de outubro de 2022 a Resolución de concesión directa da ampliación das axudas para adquirir material escolar.

Nesta resolución establécese que os beneficiarios do vale para adquirir material escolar por importe de 50€ recibirán un vale adicional de 25€.

As familias poden recoller o vale de 25€ no centro a partir do martes 18 de outubro.

O vale debe empregarse preferentemente na libraría antes do 1 de decembro de 2022.

Ver resolución aquí: DOG nº 196. 14/10/22

CALENDARIO ESCOLAR 2022-23

ORDE do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros

docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

                                                               ARQUIVO

INICIO DO CURSO 2022-2023

Na tarde do día 7 de setembro farase pública a distribución dos distintos grupos a través da aplicación Abalar.
O día 8 de setembro darán comezo as clases ás 8:25h cunha xornada de presentación para todos os niveis educativos, seguindo a seguinte distribución:

8:25h - 9:15h     1º ESO PATIO CUBERTO (ZONA ESQUERDA)
2º ESO PATIO CUBERTO (ZONA DEREITA)
3º ESO XIMNASIO
4º ESO VESTÍBULO PLANTA ALTA
BACHARELATO     VESTÍBULO PLANTA BAIXA

A continuación o alumnado seguirá o horario establecido para ese día, ata as 14:05h.
Os titores/as de cada grupo pasarán lista e acompañarán ao alumnado ás respectivas aulas.
Nesa xornada de presentación, haberá transporte escolar.


O día 9 de setembro, a actividade lectiva comezará co horario habitual, dende as 8:25h.En Brión, a 5 de setembro de 2022

A Dirección

Distribuir contido