Calendario Avaliacións

CALENDARIO AVALIACIÓNS CURSO 2022_23

DATAS AVALIACIÓN 1ª AVALIACIÓN
AVALIACIÓN 2º BAC: 28 de Novembro de 2022
ENTREGA DE NOTAS 2º BAC : 2 de Decembro de 2022
DÍAS: 19,20,21 de Decembro de 2022
ENTREGA DE NOTAS: 22 de Decembro de 2022
DATAS AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 
AVALIACIÓN 2º BAC: 23 de Febreiro de 2022
ENTREGA DE NOTAS 2º BAC : 24 de Febreiro de 2023
AVALIACIÓN 1º BAC: 7 de Marzo de 2023
ENTREGA DE NOTAS:  10 de Marzo de 2023
AVALIACIÓN ESO: 27,28,29 e 30 de Marzo de 2023
ENTREGA DE NOTAS:  31 de Marzo de 2023
DATAS AVALIACIÓN ORDINARIA 
AVALIACIÓN 1º BAC: 7 de xuño de 2023
ENTREGA DE NOTAS 1º BAC : 8 de Xuño de 2023
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 1º BAC: 19,20 e 21 de xuño de 2023 (*)
AVALIACIÓN ESO: 21, 22 e 23 de Xuño
ENTREGA DE NOTAS:  26 de Xuño (a partir das 12)

(*) NOTA: Publicarase calendario de exames un vez realizada esta avaliación ordinaria.

CALENDARIO DE EXAMES E AVALIACIÓNS

ESO (CONVOCATORIA PARCIAL E FINAL):

 • 6, 7, 8 DE XUÑO: XUNTA 3ª AVALIACIÓN
 • 10 DE XUÑO: ENTREGA DE NOTAS 3ª AVALIACIÓN (PARCIAL)
 • 6 – 22 DE XUÑO: EXAMES DE RECUPERACIÓN (As recuperacións das materias suspensas na avaliación parcial faranse no horario de clases, no período lectivo que abrangue dende o 6 ata o 22 de xuño. Neste período tamén se ampliará e afondará materia co alumnado aprobado na avaliación parcial.)
 • 20 E 21 DE XUÑO: EXAMES DE MATERIAS PENDENTES:

*Os exames de pendentes serán nas aulas de 2º Bacharelato A e B

 • 23 E 27 DE XUÑO: XUNTA DE AVALIACIÓN FINAL
 • 28 DE XUÑO (9:00-10:00): ENTREGA NOTAS FINAIS E RECOLLIDA DE LIBROS, NAS AULAS DE REFERENCIA
 • 29 E 30 DE XUÑO: RECLAMACIÓNS ANTE A DIRECCIÓN
 • 5 DE XULLO: COMUNICACIÓN ACORDOS RECLAMACIÓNS
 • 6 E 7 DE XULLO: RECLAMACIÓNS ANTE XEFATURA TERRITORIAL

1º BACHARELATO (CONVOCATORIA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA):

 • 6 DE XUÑO: XUNTA AVALIACIÓN ORDINARIA
 • 7 DE XUÑO: ENTREGA DE NOTAS (ORDINARIA)
 • 8 E 9 DE XUÑO: RECLAMACIÓNS ANTE DIRECCIÓN
 • 14 DE XUÑO: COMUNICACIÓN ACORDOS RECLAMACIÓNS
 • 15 E 16 DE XUÑO: RECLAMACIÓNS ANTE XEFATURA TERRITORIAL
 • 20, 21, 22 DE XUÑO: EXAMES EXTRAORDINARIOS 1º BACHARELATO

 • 23 DE XUÑO: XUNTA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
 • 28 DE XUÑO: ENTREGA DE NOTAS (EXTRAORDINARIA)
 • 29 E 30 DE XUÑO: RECLAMACIÓNS ANTE A DIRECCIÓN
 • 5 DE XULLO: COMUNICACIÓN ACORDOS RECLAMACIÓNS
 • 6 E 7 DE XULLO: RECLAMACIÓNS ANTE XEFATURA TERRITORIAL

2º BACHARELATO: (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA)

 • 13-17 DE XUÑO: EXAMES EXTRAORDINARIOS 2º BACH e PENDENTES 1º BACH

 • 20 DE XUÑO: AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
 • 21 DE XUÑO: ENTREGA DE NOTAS
 • 27 E 28 DE XUÑO: RECLAMACIÓNS ANTE A DIRECCIÓN DO CENTRO
 • 1 DE XULLO: RECLAMACIÓNS ANTE XEFATURA TERRITORIAL
 • 12-13-14 DE XULLO: PROBA EXTRAORDINARIA DE ABAU
Distribuir contido