Calendario Avaliacións

CALENDARIO DE EXAMES E AVALIACIÓNS

ESO (CONVOCATORIA PARCIAL E FINAL):

 • 6, 7, 8 DE XUÑO: XUNTA 3ª AVALIACIÓN
 • 10 DE XUÑO: ENTREGA DE NOTAS 3ª AVALIACIÓN (PARCIAL)
 • 6 – 22 DE XUÑO: EXAMES DE RECUPERACIÓN (As recuperacións das materias suspensas na avaliación parcial faranse no horario de clases, no período lectivo que abrangue dende o 6 ata o 22 de xuño. Neste período tamén se ampliará e afondará materia co alumnado aprobado na avaliación parcial.)
 • 20 E 21 DE XUÑO: EXAMES DE MATERIAS PENDENTES:

*Os exames de pendentes serán nas aulas de 2º Bacharelato A e B

 • 23 E 27 DE XUÑO: XUNTA DE AVALIACIÓN FINAL
 • 28 DE XUÑO (9:00-10:00): ENTREGA NOTAS FINAIS E RECOLLIDA DE LIBROS, NAS AULAS DE REFERENCIA
 • 29 E 30 DE XUÑO: RECLAMACIÓNS ANTE A DIRECCIÓN
 • 5 DE XULLO: COMUNICACIÓN ACORDOS RECLAMACIÓNS
 • 6 E 7 DE XULLO: RECLAMACIÓNS ANTE XEFATURA TERRITORIAL

1º BACHARELATO (CONVOCATORIA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA):

 • 6 DE XUÑO: XUNTA AVALIACIÓN ORDINARIA
 • 7 DE XUÑO: ENTREGA DE NOTAS (ORDINARIA)
 • 8 E 9 DE XUÑO: RECLAMACIÓNS ANTE DIRECCIÓN
 • 14 DE XUÑO: COMUNICACIÓN ACORDOS RECLAMACIÓNS
 • 15 E 16 DE XUÑO: RECLAMACIÓNS ANTE XEFATURA TERRITORIAL
 • 20, 21, 22 DE XUÑO: EXAMES EXTRAORDINARIOS 1º BACHARELATO

 • 23 DE XUÑO: XUNTA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
 • 28 DE XUÑO: ENTREGA DE NOTAS (EXTRAORDINARIA)
 • 29 E 30 DE XUÑO: RECLAMACIÓNS ANTE A DIRECCIÓN
 • 5 DE XULLO: COMUNICACIÓN ACORDOS RECLAMACIÓNS
 • 6 E 7 DE XULLO: RECLAMACIÓNS ANTE XEFATURA TERRITORIAL

2º BACHARELATO: (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA)

 • 13-17 DE XUÑO: EXAMES EXTRAORDINARIOS 2º BACH e PENDENTES 1º BACH

 • 20 DE XUÑO: AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
 • 21 DE XUÑO: ENTREGA DE NOTAS
 • 27 E 28 DE XUÑO: RECLAMACIÓNS ANTE A DIRECCIÓN DO CENTRO
 • 1 DE XULLO: RECLAMACIÓNS ANTE XEFATURA TERRITORIAL
 • 12-13-14 DE XULLO: PROBA EXTRAORDINARIA DE ABAU
Distribuir contido