Probas e avaliacións

CALENDARIO AVALIACIÓN ESO 2023_24

PERÍODO DE AVALIACIÓN ORDINARIA ESO

DATAS AVALIACIÓN ORDINARIA 
AVALIACIÓN ESO: 24, 25 e 26 de xuño de 2024
ENTREGA DE NOTAS: 27 de xuño de 2024

 • ENTREGA DE NOTAS: 27 de xuño de 11:00h ás 12:00 h
 • RECLAMACIÓNS ANTE DIRECCIÓN: 28 de xuño e 1 de xullo
 • COMUNICACIÓN ACORDOS RECLAMACIÓNS: 3 de xullo
 • RECLAMACIÓN ANTE XEFATURA TERRITORIAL: 4 e 5 de xullo

AVISO IMPORTANTE PARA 27 DE XUÑO DÍA DA ENTREGA DE NOTAS:

O xoves 27 de xuño é o día de entrega de notas e recollida de material prestado (libros, ordenadores E-Dixgal con fundas e cargadores, e préstamos da biblioteca). Todo o alumado da ESO deberá estar no centro dende ÁS 11:00 ATA AS 12:00 DA MAÑÁ E TRAER O SEGUINTE:

1) O alumnado que levou ordenadores E-Dixgal para casa deberá entregalos dentro da súa funda e co seu cargador. TODO ten que estar debidamente identificado: ordenador, cargador e maletín.

2) Libros de 1ºESO e 3ºESO prestados polo centro. Cada alumna e alumno deixará os seus libros enriba da súa mesa, indentificados cos seus datos nun folio. Non é necesario deixalos nunha bolsa.

3) Préstamos da biblioteca, podedes pasar pola biblioteca antes ou despois de ir ás aulas para devolver libros e demáis materiais que aínda teñades en préstamo.

PETICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA O FONDO SOLIDARIO: Dende que temos E-Dixgal nos catro cursos da ESO, deixou de existir un fondo de libros. Aínda así, non todas as materias se acollen a E-Dixgal e comprendemos a dificultade que pode supoñer ter que mercar algúns libros agora que está LOMLOE implantada en toda a ESO e Bacharelato, e os poucos libros que quedaban no noso fondo quedaron obsoletos. Dende a ANPA e a Dirección, gustaríanos animarvos a todas as familias para ir construindo un fondo solidario con todos aqueles libros mercados por vós que estedes dispostos a donar, polo que recibiremos encantadas calquera libro de texto que queirades donar. Podedes deixalos enriba das vosas mesas o día da entrega de notas, ou traelos polo centro ata o 15 de xullo.

CALENDARIO AVALIACIÓN 1º BAC XUÑO 2023_24

DATAS AVALIACIÓN ORDINARIA-EXTRAORDINARIA
AVALIACIÓN 1º BAC: 10 de xuño de 2024
ENTREGA DE NOTAS 1º BAC ORDINARIA: 11 de Xuño de 2024
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 1º BAC: 25 de xuño de 2023
ENTREGA DE NOTAS EXTRAORDINARIA: 26 de Xuño

PERÍODO DE AVALIACIÓN ORDINARIA DE 1º BAC:

 • RECLAMACIÓNS ANTE DIRECCIÓN: 12 E 13 DE XUÑO
 • COMUNICACIÓN ACORDOS RECLAMACIÓNS: 14 DE XUÑO
 • RECLAMACIÓNS ANTE XEFATURA TERRITORIAL: 17 E 18 DE XUÑO

PERÍODO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE 1º BAC:

 • HORARIO PROBAS EXTRAORDINARIAS: 19, 20 e 21 xuño 
 • ENTREGA DE NOTAS: 26 de xuño a partir das 12:00 h
 • RECLAMACIÓNS ANTE DIRECCIÓN: 27 e 28 de xuño
 • COMUNICACIÓN ACORDOS RECLAMACIÓNS: 1 de Xullo
 • RECLAMACIÓN ANTE XEFATURA TERRITORIAL: 2 e 3 de xullo
 • CALENDARIO DE PROBAS EXTRAORDINARIAS:


mércores 19/06 xoves 20/06 venres 21/06
8:25-10:05

MATEMÁTICAS I

MATEMÁTICAS CCSS

INGLÉS  FÍSICA E QUÍMICA 
10:25-12:05 LINGUA CASTELÁ FILOSOFÍA LINGUA GALEGA
12:25-14:05

 HIST. MUNDO CONTEMPORÁNEO 

DEBUXO TÉCNICO

 TECN. E ENXEÑERÍA 

TIC

CALENDARIO AVALIACIÓNS 23_24

DATAS AVALIACIÓN 1ª AVALIACIÓN
AVALIACIÓN 1º BAC/ESO: do 14 ao 20 de Decembro de 2023
ENTREGA DE NOTAS: 21 de Decembro de 2023
AVALIACIÓN 2º BAC: 27 de Novembro de 2023
ENTREGA DE NOTAS: 29 de Novembro de 2023
DATAS AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 
AVALIACIÓN 1º BAC/ESO: do 15 ao 21 de  marzo de 2024
ENTREGA DE NOTAS:  22 de  marzo de 2024
AVALIACIÓN 2º BAC: 15 de Febreiro de 2024
ENTREGA DE NOTAS:  16 de Febreiro de 2024

DATAS AVAL. ORDINARIA- EXTRAORD.

AVALIACIÓN  ESO: 25 e 26 de Xuño de 2024
ENTREGA DE NOTAS 2º ESO:  27 Xuño de 2024
AVALIACIÓN  1º BAC: 10 de Xuño de 2024
ENTREGA DE NOTAS: 11 de Xuño
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 1º BAC: 25 de Xuño
ENTREGA DE NOTAS: 26 de Xuño
AVALIACIÓN 2º BAC: 15 de Maio
ENTREGA DE NOTAS:  16 de Maio
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 2º BAC: 13 de Xuño

*En cada avaliación, as notas publicaranse na aplicación Abalar o mesmo día que se entregan.

CALENDARIO AVALIACIÓN ESO 2022_23

DATAS AVALIACIÓN ORDINARIA 
AVALIACIÓN ESO: 21, 22 e 23 de xuño de 2023
ENTREGA DE NOTAS: 26 de xuño de 2023

 • ENTREGA DE NOTAS: 26 de xuño a partir das 12:00 h
 • RECLAMACIÓNS ANTE DIRECCIÓN: 27 e 28 de xuño
 • COMUNICACIÓN ACORDOS RECLAMACIÓNS: 30 de xuño
 • RECLAMACIÓN ANTE XEFATURA TERRITORIAL: 3 e 4 de xullo

CALENDARIO AVALIACIÓN 1º BAC XUÑO 2022_23

PERÍODO DE AVALIACIÓN ORDINARIA DE 1º BAC:

DATAS AVALIACIÓN ORDINARIA 
AVALIACIÓN 1º BAC: 7 de xuño de 2023
ENTREGA DE NOTAS 1º BAC : 8 de Xuño de 2023
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 1º BAC: 19, 20 e 21 de xuño de 2023

 • RECLAMACIÓNS ANTE DIRECCIÓN:12 E 13 DE XUÑO
 • COMUNICACIÓN ACORDOS RECLAMACIÓNS:15 DE XUÑO
 • RECLAMACIÓNS ANTE XEFATURA TERRITORIAL:16 E 19 DE XUÑO

PERÍODO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE 1º BAC:

 • HORARIO PROBAS EXTRAORDINARIAS: 19, 20 e 21 xuño no SALÓN DE ACTOS
 • ENTREGA DE NOTAS: 26 de xuño a partir das 12:00 h
 • RECLAMACIÓNS ANTE DIRECCIÓN: 27 e 28 de xuño
 • COMUNICACIÓN ACORDOS RECLAMACIÓNS: 30 de xuño
 • RECLAMACIÓN ANTE XEFATURA TERRITORIAL: 3 e 4 de xullo
 • CALENDARIO DE PROBAS EXTRAORDINARIAS:

CALENDARIO AVALIACIÓNS CURSO 2022_23

DATAS AVALIACIÓN 1ª AVALIACIÓN
AVALIACIÓN 2º BAC: 28 de Novembro de 2022
ENTREGA DE NOTAS 2º BAC : 2 de Decembro de 2022
DÍAS: 19,20,21 de Decembro de 2022
ENTREGA DE NOTAS: 22 de Decembro de 2022
DATAS AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 
AVALIACIÓN 2º BAC: 23 de Febreiro de 2022
ENTREGA DE NOTAS 2º BAC : 24 de Febreiro de 2023
AVALIACIÓN 1º BAC: 7 de Marzo de 2023
ENTREGA DE NOTAS:  10 de Marzo de 2023
AVALIACIÓN ESO: 27,28,29 e 30 de Marzo de 2023
ENTREGA DE NOTAS:  31 de Marzo de 2023
DATAS AVALIACIÓN ORDINARIA 
AVALIACIÓN 1º BAC: 7 de xuño de 2023
ENTREGA DE NOTAS 1º BAC : 8 de Xuño de 2023
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 1º BAC: 19,20 e 21 de xuño de 2023 (*)
AVALIACIÓN ESO: 21, 22 e 23 de Xuño
ENTREGA DE NOTAS:  26 de Xuño (a partir das 12)

(*) NOTA: Publicarase calendario de exames un vez realizada esta avaliación ordinaria.

CALENDARIO DE EXAMES E AVALIACIÓNS

ESO (CONVOCATORIA PARCIAL E FINAL):

 • 6, 7, 8 DE XUÑO: XUNTA 3ª AVALIACIÓN
 • 10 DE XUÑO: ENTREGA DE NOTAS 3ª AVALIACIÓN (PARCIAL)
 • 6 – 22 DE XUÑO: EXAMES DE RECUPERACIÓN (As recuperacións das materias suspensas na avaliación parcial faranse no horario de clases, no período lectivo que abrangue dende o 6 ata o 22 de xuño. Neste período tamén se ampliará e afondará materia co alumnado aprobado na avaliación parcial.)
 • 20 E 21 DE XUÑO: EXAMES DE MATERIAS PENDENTES:

*Os exames de pendentes serán nas aulas de 2º Bacharelato A e B

 • 23 E 27 DE XUÑO: XUNTA DE AVALIACIÓN FINAL
 • 28 DE XUÑO (9:00-10:00): ENTREGA NOTAS FINAIS E RECOLLIDA DE LIBROS, NAS AULAS DE REFERENCIA
 • 29 E 30 DE XUÑO: RECLAMACIÓNS ANTE A DIRECCIÓN
 • 5 DE XULLO: COMUNICACIÓN ACORDOS RECLAMACIÓNS
 • 6 E 7 DE XULLO: RECLAMACIÓNS ANTE XEFATURA TERRITORIAL

1º BACHARELATO (CONVOCATORIA ORDINARIA E EXTRAORDINARIA):

 • 6 DE XUÑO: XUNTA AVALIACIÓN ORDINARIA
 • 7 DE XUÑO: ENTREGA DE NOTAS (ORDINARIA)
 • 8 E 9 DE XUÑO: RECLAMACIÓNS ANTE DIRECCIÓN
 • 14 DE XUÑO: COMUNICACIÓN ACORDOS RECLAMACIÓNS
 • 15 E 16 DE XUÑO: RECLAMACIÓNS ANTE XEFATURA TERRITORIAL
 • 20, 21, 22 DE XUÑO: EXAMES EXTRAORDINARIOS 1º BACHARELATO

 • 23 DE XUÑO: XUNTA AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
 • 28 DE XUÑO: ENTREGA DE NOTAS (EXTRAORDINARIA)
 • 29 E 30 DE XUÑO: RECLAMACIÓNS ANTE A DIRECCIÓN
 • 5 DE XULLO: COMUNICACIÓN ACORDOS RECLAMACIÓNS
 • 6 E 7 DE XULLO: RECLAMACIÓNS ANTE XEFATURA TERRITORIAL

2º BACHARELATO: (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA)

 • 13-17 DE XUÑO: EXAMES EXTRAORDINARIOS 2º BACH e PENDENTES 1º BACH

 • 20 DE XUÑO: AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
 • 21 DE XUÑO: ENTREGA DE NOTAS
 • 27 E 28 DE XUÑO: RECLAMACIÓNS ANTE A DIRECCIÓN DO CENTRO
 • 1 DE XULLO: RECLAMACIÓNS ANTE XEFATURA TERRITORIAL
 • 12-13-14 DE XULLO: PROBA EXTRAORDINARIA DE ABAU

INSTRUCIÓNS ENTREGA NOTAS E RECOLLIDA DE LIBROS

DÍA

HORA

 

Xoves, 24 de Xuño

9:00h

Entrega de notas 2º BAC

Luns, 28 de Xuño

9:00h-11:00h

Entrega de notas e recollida de libros e ordenadores EDIXGAL de  ESO e 1º BAC nas aulas de referencia.

Luns, 28 de Xuño

12:00 h

Envío de notas mediante:  SIXA E ABALAR

Foron enviadas instrucións ao correo electrónico das familias e alumnado.

Recórdase ás familias que o luns 28 NON HAI TRANSPORTE ESCOLAR

PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO

Consulta aquí o calendario de probas extraordinarias de setembro 2020:

INFORMACIÓN PARA O REMATE DO CURSO: ENTREGA DE BOLETÍNS, RECOLLIDA DE LIBROS, ETC

Os Boletíns de cualificacións serán enviados por correo electrónico e Abalar móbil ao longo do día 25 de xuño. A recollida de libros e ordenadores de préstamo farase segundo o calendario que se xunta. O alumnado de 1º Bach que teña que recoller a taquilla ou que queira deixar libros de texto para o fondo de libros, faráo o martes 30 de xuño ás 11 h. Moita atención ao protocolo para esa recollida que se xunta tamén aquí.

Distribuir contido