O centro

Quen somos

A Escola Oficial de Idiomas de Lugo na súa extensión de Sarria é un centro docente público que imparte as ensinanzas de idiomas de réxime especial establecidas no artigo 59 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación(LOE). A organización e funcionamento das extensións recóllese no Regulamento orgánico das Escolas Oficiais de Idiomas da Comunidade Autónoma de Galicia que estableceo Decreto 189/2010, do 11 de novembro, desenvolvido pola Orde do 5 de agosto de 2011.

Proxectos

Erasmus

2018-19: FalArte

2017-18: Alimentación e saúde

2016-17: Viaxar

Distribuir contido