Equipo directivo

Equipo directivo

Curso 2020-2021

  • DIRECCIÓN:                    

Fernando Vázquez López (Dpto. de galego)

Horario atención ao público: Martes de 9:30 a 10:30. Mércores de 16:00 a 17:00

  • VICEDIRECCIÓN:            

María José Veiga Díaz (Dpto. de alemán)

Horario atención ao público: Martes de 11:00 a 12:00. Xoves de 19:00 a 20:00

  • XEFATURA DE ESTUDOS: 

Elena Longo González (Dpto. de inglés)

Horario atención ao público: Luns de 18:00 a 19:00. Martes de 10:00 a 11:00

  • SECRETARÍA:                    

Ángeles Fernández Mouriz (Dpto. de inglés)

Horario atención ao público: Luns de 10:00 a 11:00. Martes de 19:00 a 20:00

Proxectos

2020-21

Poetizamos

as aulas

2019-20

Os medios de

comunicación

2018-19

FalArte

2017-18

Alimentación e

saúde

2016-17

Viaxar

Distribuir contido