Exames da convocatoria ordinaria - Maio/Xuño 2022

 • As guías do candidato de todos os niveis, nas que se pode consultar en que consiste a proba e as instrucións a seguir, pódense consultar premendo aquí.
 • Instrumentos de avaliación da mediación e da produción e coprodución oral e escrita, por niveis:

A1/A2          B1          B2          C1          C2

 

 • As datas para os exames, tanto orais como escritos, son inamovibles.

 

Os exames orais de certificación só se poderán cambiar se hai outro tribunal do mesmo idioma e nivel e a imposibilidade de asistir pode xustificarse documentalmente. Se vostede se atopa nese caso, pode solicitar un cambio de tribunal escribindo un correo a eoi.lugo@edu.xunta.gal antes do inicio das probas (23 de maio)

Proba de clasificación para o curso 2022-23

Prazo de matrícula: desde o día 18 de maio ao 9 de xuño.

 

As datas das probas pódense consultar neste documento.

Poderán facer a proba de clasficación para acceder a un nivel superior ao A1:

 • As persoas que queran matricularse nese idioma por primeira vez como alumnado presencial.
 • As persoas que estudiaron o idioma anteriormente, pero non estiveron matriculadas nos cursos 20/21 e 21/22. Se o resultado da proba lle da acceso a un curso que xa superou, a proba non ten efecto.

Logo de que se publiquen os resultados da proba de clasificación, o alumnado deberá facer a preinscrición no curso ao que accede.

Procedemento de matrícula na proba de clasificación:

 • Descargar o formulario de inscrición (pdf editable) e cumprimentalo; deberá cubrir un impreso por cada idioma ao que se presente.
 • Pagar a taxa correspondente: 17€.
 • Se quere realizar o pago telemático, pode facelo dende a seguinte ligazón:

         https://ovt.atriga.gal/#!/categoria/?Cidad%c3%a1ns/11609730/4127328

Pode seguir as instrucións do seguinte vídeo para realizar o pagamento: https://youtu.be/Z20wdQTCoiU. Lembre que só debe pagar 17 euros e que o concepto debe ser matícula proba de clasificación EOI de Lugo

 • Enviar por correo a secretaria@eoilugo.gal (poñer no asunto: proba de clasificación) a seguinte documentación:

- O/s formulario/s de inscrición debidamente cumprimentado/s
- Unha copia do seu documento de identidade (xunto co orixinal)
- O resgardo do pago da taxa (se realizas o pago telemático, debe presentar o modelo 730 ou 731. Non serve só o xustificante de pago)

 

RESULTADOS:

O alumnado ten que preinscribirse no nivel no que foi clasificado antes de rematar o prazo de preinscrición. 

 • Alemán
 • Chinés
 • Francés
 • Galego
 • Inglés
 • Italiano
 • Portugués

Novidade: Taboleiro virtual


 

Proxectos

2020-21

Poetizamos

as aulas

2019-20

Os medios de

comunicación

2018-19

FalArte

2017-18

Alimentación e

saúde

2016-17

Viaxar

Distribuir contido