Horarios

HORARIOS

 HORARIO DE SECRETARÍA

 De luns a venres:  

  4ª SESIÓN : 12,20h.–13:10h

  5ª SESIÓN : 13,10h.–14,00h.  

  Teléfono: 886 120 042

  Correo electrónico:    ceip.serra.vincios@edu.xunta.gal

  Presencialmente con cita previa.   

 

HORARIO DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS

Os titores/as atenderán ás familias os martes de 17:30h. a 18:30h. (sempre con cita previa)

A orientadora do Centro, todos os luns, martes e venres de 9h. a 14h., tamén con cita previa, no teléfono 886 120 045.

HORARIO DO CENTRO

 

HORARIO XERAL

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

8:40 – 9:00

Atención alumnado transportado (1)

9:00 – 9:50

1ª Sesión

9:50 – 10:40

2ª Sesión

10:40 – 11:30

3ª Sesión

11:30 – 12:00

Recreo (2) e Atención Biblioteca

12:00 – 12:20

Lectura

12:20 – 13:10

4ª Sesión

13:10 – 14:00

5ª Sesión

14:00 -14:15

Tempo de permanencia no Centro (3)

16:00 – 17:30

Atención Biblioteca (6)

Reunións Equipos (4)

Atención Biblioteca (6)

Atención Biblioteca (6)

Atención Biblioteca (6)

17:30 – 18:30

Atención Pais/Nais (5)

 

  • (1) A atención do alumnado transportado é desde as 08:40h ata as 9:00h. con quendas do profesorado para a súa vixilancia.
  • As clases desenvólvense en xornada única de mañá.
  • O horario é de 9:00h. a 14:00h. para o alumnado de Educación Infantil e de Educación Primaria.
  • (2) O recreo para Primaria e para Infantil é de media hora, de 11:30h. a 12:00h., tamén establecéndose quendas entre o profesorado para a súa vixilancia.
  • (3) O profesorado agardará todos os días ata as 14:15h. para abandonar o Centro, unha vez marchen os autobuses e os coches das familias.
  • (4,5) O profesorado permanece no Centro todos os martes de 16:00h a 18:30h para reunións de equipos e atención ós pais/nais.
  • (6) A Biblioteca estará aberta as tardes dos luns, mércores, xoves e venres e será atendida por un profesor/a de 16:00h. a 18:00h. onde tamén haberá quendas. Poderán acceder a ela as persoas da Parroquia que o precisen. 

HORARIOS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALUMNADO 2023-24

Distribuir contido