Claustro

CLAUSTRO

 

 

PROFESORADO CEIP SERRA VINCIOS

A relación de profesorado destinado no CEIP Serra Vincios para este curso escolar e a adscrición correspondente é a seguinte:

 

PROFESOR/A

CURSO/MATERIA

CARGO

Bibiana Villar Conde

4ºEI (3 anos)

Titora / Coord. CAAC

Mª Montserrat Martínez Isla

5ºEI (4 anos)

Titora

Ana Pérez Rodríguez

6ºEI (5 anos)

Titora / Coord. EDTIC

Noemí Ortiz Pozo

Apoio EI

Titora / Coord. E. Infantil / Coord. EACE

Ana Mª Iglesias Iglesias

1ºEP

Titora

Cristina Rodríguez Arias

2ºEP-A

Titora / Coord. 1º Ciclo
Lucía Núñez González

2ºEP-B

Titora

Lara Martínez Villar

3ºEP

Titora

Filomena Salgueiro Moure

4ºEP

Titora / Coord. EDLG

Jessica Soto Rodríguez

5ºEP

Titora / Coord. E-Dixgal

Mª Josefa Oliveira Antón

6ºEP

Titora / Coord. 3º Ciclo

María José Salgado González

Orientadora

Secretaria / Xefa Depart. Orientación / Coord. Benestar e Convivencia

Mª del Carmen Rivera Alén

Pedagoxía Terapéutica

Coord. 2º Ciclo / Secretaria CCP

Sabela Taboada Martínez

Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe

Coord. Biblioteca Creativa

María Fernández Ferreira

Audición e Linguaxe

-

Cesáreo Belsol Loureiro

Audición e Linguaxe

-

María Molinos Rodríguez

Relixión (itinerante)

Responsable Biblioteca

Elena Paz Alonso

Música e Danza

Xefa de Estudos / Coord. Formación / Coord. CCP

Cristina Vega Bastero

Inglés

Coord. Sección Bilingüe

Miguel González Barreira

Educación Física

Director

Distribuir contido