Claustro

CLAUSTRO

 

 

PROFESORADO CEIP SERRA VINCIOS

A relación de profesorado destinado no CEIP Serra Vincios para este curso escolar e a adscrición correspondente é a seguinte:

 

PROFESOR/A

CURSO/MATERIA

CARGO

Mª Montserrat Martínez Isla

4ºEI (3 anos)

Titora

Ana Pérez Rodríguez

5ºEI (4 anos)

Titora / Coord. EDTIC / Coord. Aulas virtuais 

Noemí Ortiz Pozo

6ºEI (5 anos)

Titora / Coord. E. Infantil

Bibiana Villar Conde

Apoio EI

Coord. CAAC

Rodríguez Arias, Cristina

1º EP

Titora / Coord. 1º e 2º EP

Ana Mª Iglesias Iglesias

2º EP

Titora
Salgueiro Moure, Filomena

3º EP

Titora / Coord. EDLG

Molares Blanco, Nati 

4º EP

Titora

Vidal Armada, Eva María

5º EP

Titora / Coord. EACE

Ana Rosa Villar Comesaña

6º EP (A)

Titora / Coord. E-Dixgal

Mª Josefa Oliveira Antón

6º EP (B)

Titora / Coord. 5º e 6º EP

María José Salgado González

Orientadora

Secretaria / Xefa Depart. Orientación / Coord. Convivencia / Coord. Mediación Escolar

Mª del Carmen Rivera Alén

Pedagoxía Terapéutica

Coord. 3º e 4º EP / Secretaria C.C.P. / Xefa Equipo  Primeiros Auxilios

Sabela Taboada Martínez

Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe

-

Marta Fernández Carneiro

Audición e Linguaxe (itinerante)

-

María Molinos Rodríguez

Relixión (itinerante)

Responsable Biblioteca

Elena Paz Alonso

Música e Danza

Xefa de Estudos / Coord. Formación

Cristina Vega Bastero

Inglés

-

Jorge Cobelas Sobrino

Inglés

-

Miguel González Barreira

Educación Física

Director

Distribuir contido