Claustro

CLAUSTRO

 

 

PROFESORADO CEIP SERRA VINCIOS

A relación de profesorado destinado no CEIP Serra Vincios para este curso escolar e a adscrición correspondente é a seguinte:

 

PROFESOR/A

CURSO/MATERIA

CARGO

Ana Pérez Rodríguez

4ºEI (3 anos)

Titora / Coord. EDTIC / Coord. Aulas virtuais

Noemí Ortiz Pozo

5ºEI (4 anos)

Titora / Coord. E. Infantil

Bibiana Villar Conde

6ºEI (5 anos)

Titora / Coord. CAAC

Mª Montserrat Martínez Isla

Apoio EI

-

Ana Mª Iglesias Iglesias

1º EP

Titora / Secretaria

Natividad Molares Blanco

2º EP

Titora / Coord. 1º e 2º EP
Criselda Fernández González

3º EP

Titora / Coord. 3º e 4º EP

Filo Salgueiro Moure

4º EP

Titora / Coord. EDLG

Ana Rosa Villar Comesaña

5º EP

Titora / Coord. E-Dixgal

Mª Josefa Oliveira Antón

6º EP

Titora / Coord. 5º e 6º EP

María José Salgado González

Orientadora

(itinerante)

Xefe Depart. Orientación / Coord. Convivencia / Coord. Mediación Escolar

Mª del Carmen Rivera Alén

Pedagoxía Terapéutica

Secretaria C.C.P. / Xefa Equipo  Primeiros Auxilios

Paula Davila Fernández

Audición e Linguaxe (itinerante)

Coord. EACE

María Molinos Rodríguez

Relixión (itinerante)

Responsable Biblioteca

Elena Paz Alonso

Música

Xefa de Estudos / Coord. Formación

Beatriz González Pérez

Inglés

-

Miguel González Barreira

Educación Física

Director

Distribuir contido