Normas do Centro

Normas do Centro

As normas de organización e funcionamento (N.O.F.), é un documento que recolle o conxunto de normas que regulan a convivencia e establece a estrutura organizativa e o funcionamento xeral da comunidade do CEIP SERRA VINCIOS, dentro dun marco lexislativo vixente, e orientado á consecución dos fins educativos explicitados no Proxecto Educativo de Centro.

 

Este regulamento expresa a nosa autonomía, e define o noso modelo de xestión organizativa, participación e de funcionamento. Será de obrigado cumprimento por parte de todos os membros da comunidade educativa (persoal docente, alumnos/as, pais/nais e persoal non docente).

As NOF corresponden ao Anexo I do noso proxecto educativo, debe ser coñecido por todos os membros da comunidade educativa e pódese descargar aquí:


  

Distribuir contido