Equipos docentes

COORDINADORES/AS

       

PROFESOR/A

COORDINADOR/A EQUIPO

Noemí Ortiz Pozo

Educación Infantil

Cristina Rodríguez Arias

1º Ciclo

Mª del Carmen Rivera Alén

2º Ciclo

Mª Josefa Oliveira Antón

3º Ciclo

Filomena Salgueiro Moure

Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG)

Noemí Ortiz Pozo

Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares (EACE)

María Molinos Rodríguez

Equipo de Dinamización da Biblioteca Escolar (EDBE)

Jessica Soto Rodríguez

Equipo E-Dixgal

Ana Pérez Rodríguez

Equipo de Dinamización das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (EDTIC)

Mª José Salgado González

Xefa do Departamento de Orientación (DO) / Benestar e Convivencia

Bibiana Villar Conde

Comisión de Aprendizaxe Cooperativa (CAAC)

Elena Paz Alonso

Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) / Responsable Formación

Distribuir contido