Equipos docentes

COORDINADORES/AS

       

PROFESOR/A

COORDINADOR/A EQUIPO

Montserrat Martínez Isla

Educación Infantil

Natividad Molares Blanco

1º e 2º Educación Primaria

Criselda Fernández Rodríguez

3º e 4º Educación Primaria

Mª Josefa Oliveira Antón

5º e 6º Educación Primaria

Filomena Salgueiro Moure

Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG)

Noemí Ortiz Pozo

Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares (EACE)

María Molinos Rodríguez

Equipo de Dinamización da Biblioteca Escolar (EDBE)

Ana Rosa Villar Comesaña

Equipo de Dinamización das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (EDTIC) / E-Dixgal / Equipo de Dinamización da Aula Virtual

José Manuel Fernández Sanromán

Xefe do Departamento de Orientación (DO) / Comisión de Convivencia Escolar (CCE) / Equipo Coordinador de Mediación Escolar (ECME)

Bibiana Villar Conde

Comisión de Aprendizaxe Cooperativa (CAAC)

Elena Paz Alonso

Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) / Responsable Formación

Distribuir contido