Unha escola para convivir, ser, estar e aprender.

EDUCACIÓN PRIMARIA: REUNIÓNS COAS FAMILIAS

1º ..................... Luns, 12 de setembro ás 16:00h

2º A/2º B ......... Luns, 12 de setembro ás 16:00h

CURSO 2022/2023: ENTRADAS E SAÍDAS

O xoves día 8 de setembro terá lugar o comezo de curso.

Fondo libros

  • 23 de xuño: Publicación das listaxes provisionais.
  • 27 e 28 de xuño: Prazo de reclamación ás listaxes provisionais.
  • 29 de xuño: Publicación das listaxes definitivas no taboleiro interior do centro.

Poderán consultarse por vía electrónica em

Xornada de portas abertas

O novo alumnado de Ed. Infantil 3 anos será recibido coa súa familia, na súa aula, o luns 27 de xuño ás 11 horas. Esperámosvos!!

Participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar. Curso 2022/2023

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

  • A solicitude será única para todos os fillos  que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2022/23, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no citado curso. 
  • Dito formulario tamén se pode recoller e entregar, na Conserxería do centro.
  • O prazo para presentar as solicitudes iniciarase o 19/05/2022 e rematará o 22/06/2022 (ambos incluídos).

Formalización da matrícula para o curso 2022/23

As famlias do alumnado admitido no centro formalizarán a súa inscripción na Secretaría do mesmo do 20 ao 30 de xuño, en horario de 10:00 a 11:00 horas. Transcorrido este prazo, entenderase que o alumnado non matriculado renuncia á praza adxudicada.

 

A documentación a presentar é a seguinte:

Publicación definitiva de admisión de matrícula. Curso 2022/23

As listas definitivas están publicadas no taboleiro interior do centro. Foi admitido todo o alumnado que solicitou praza para Educación Infantil e Educación Primaria

A formalización de matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

 

 

Matrícula vindeiro curso 2022/23: LISTAXE PROVISIONAL

  • Todos os alumnos/as que presentaron as solicitudes de admisión de matricula para o vindeiro curso 2022-2023 ESTÁN ADMITIDOS na listaxe provisional.
  • As listaxes definitivas publicaranse no mes de maio.
  • O prazo para a formalización de matricula do alumnado admitido na lista definitiva (tanto de infantil como de primaria) será do 20 ao 30 de xuño. Se remata o prazo sen facer a formalización perderán a reserva de praza.

Becas comedor curso 2022/23

Os prazos para a solicitude das bolsas de comedores escolares irán desde o día 2 ata o día 31 de marzo.

Publicouse no Boletín Oficial da Provincia a convocatoria de bolsas comedor 2022/2023.  Os impresos estarán dispoñibles nas oficinas de todos os rexistros municipais, nos centros cívicos municipais, na web (coruna.gal) e na sede electrónica.

Distribuir contido