2º Primaria

Rexistro libros dixitais SANTILLANA de 1º e 2º

Se queredes ver o video coas instruccións remitidas pola editorial para ter acceso aos libros dixitais do alumnado de 1º e 2º picar directamente neste enlace: registro_santillana.mp4

Lembrade que é importante respectar o uso de maiúsculas e minúsculas tal e como van nos datos de usuario e contrasinal que vos facilitamos, OLLO! algunhas letras que parecen maiúsculas son minúsculas por exemplo o caso da letra k  ou a i maiúscula que tan só sae como un palo e se pode confundir cunha L minúscula.

Actividades interactivas

Neste recuncho recollemos algunhas páxinas de consulta, de información ou de actividades multimedia que empregamos na aula, pero que poden ser útiles para visitar na vosa casa.

 

current night sky over La Coruña
Sky map by AstroViewer®
Get the HTML code for this sky map

Páxinas de consulta

Diccionario español

Diccionario galego

Dicionario de sinónimos

Diccionario de antónimos

Traductor

Enciclopedia 

Meteogalicia

AEMET (Agencia Estatal de Meteorología)

La Voz de la escuela

Refranes

Recetas de cocina

Actividades de Lengua

 Cuentos y leyendas ilustrados por niños. 

Leo leo 

Vocabulario españolActividades de Lingua

Letras galegas

As letras

O parque

 

Actividades de Matemáticas

El reloj

Cronómetro

Cronómetro inverso

Tabla de multiplicar

Sumas y restas para casi todos

Sumas y restas llevando

Resta llevando 1

Resta llevando 2

Problemas 4

Tamgram

Ábaco

Las cifras  El delfín

Las cifras El salvavidas

Matemáticas para niños

Problemazos tema 9

Problemazos tema 9B

Problemazos tema 10

Problemazos tema 8

Lim mate 2

Generador de operaciones.
Sumas y restas online
Problemas de sumas y restas con decenas. 7
Problemas de sumas y restas con decenas. 7 bis
Problemas de sumas y restas. 6
Problemas de sumas y restas. 5
El jardín de los senderos múltiples. Sumas de tres y más sumandos.
Restas de números de una cifra.
Sumas con números de una y dos cifras. Con límite de tiempo.

 

 

    Lengua castellana         Lingua galega                Matemáticas               Coñecemento do Medio   
Lectura 1  Palabras 1 Números Orientación espacial 1
Lectura2 Palabras 2
Ordenar Orientación espacial 2
Lectura 3  Palabras 3
Serie numérica Orientación espacial 3
Lectura 4   Ordena 01 Sumas y restas  A paisaxe
Palabras  Ordena 02  Nombres de los números
 O corpo-Aparato locomotor
   Ordena 03  Sumas de 1 cifra    *
 

Coñecemento do medio
Seres vivos 1º.
Animais domésticos e salvaxes (Anaya 1º)
Mamíferos salvaxes (Informativa)
Mamíferos domésticos (Informativa)

Distribuir contido