Profesorado

Titorías e especialidades

No presente curso escolar 2020/2021 o CEIP Sal Lence conta co seguinte persoal:

 • Educación Infantil:
  • (3 Anos): Mª del Carmen Martínez Purriños.
  • (4 Anos): Cristina Ortiz Molina.
  • (5 Anos A): Ana Belén Saa Novo
  • (5 Anos B): Mª Teresa Nieto Barreira.
  • (Apoio):      Mª Luisa Aguilar Amigo.
 • Educación Primaria
   • 1º Nivel: Ángela Alonso Moreno.
   • 2º Nivel A: Antonio Estraviz Segret.
   • 2º Nivel B: Sonsoles Mugarra Fernández-Roel.
   • 3º Nivel A: Mª José del Rio Piñeiro.
   • 3º Nivel B: Mª Rosario Prego Graña.
   • 4º Nivel: Diego Fernández Carballeira
   • 5º Nivel A: Rafael Rey Carpente
   • 5º Nivel B: Mª de los Ängeles Otero García
   • 6º Nivel A: Nieves Chouciño Pouso
   • 6º Nivel B: Mª Josefa Rego Ara
 • Especialistas:
  • Música:Mª Rosario Prego Graña
  • Inglés: Begoña Boutureira Maroño e Mª de los Ängeles Otero García
  • Educación Física: José Carlos Mendoza Méndez e Ricardo Javier Moscoso López
  • Relixión Católica: Carmen Baz González.
  • Relixión Evanxelista: Alicia Consuelo Melón Espido
  • Orientación: Mª Teresa López Caballero.
  • Pedagoxía Terapéutica: Valeria Juffé Bignoli e Mª Pilar Barreiro Senra.
  • Audición e Linguaxe: Sonsoles Mugarra Fernández-Roel
  • Directora: Mª Victoria Vilarelle Souto
 • Colaboracións:
  • Programa Madrugadores.
  • Programa de Comedor.
  • Programa Luditarde.
  • Actividades complementarias.
 • Persoal non docente:
  • Coidadora
  • Conserxería
  • Limpeza
Distribuir contido