Titorías e especialidades

No presente curso escolar 2022/2023 o CEIP Sal Lence conta co seguinte persoal:

 • Educación Infantil:
  • (3 Anos): Cristina Ortiz Molina
  • (4 Anos): Mª Teresa Nieto Barreira
  • (5 Anos): Yasmina Ferreiro Lugilde
  • (Apoio):   Mª Luisa Aguilar Amigo
 • Educación Primaria
  • 1º Nivel A: Mª José del Rio Piñeiro
  • 2º Nivel A: Andrea Bua Aguín
  • 2º Nivel B: Mª del Carmen Agrafojo Outeiro
  • 3º Nivel A: Fernando Navarro Sánchez-Morate
  • 4º Nivel A: Mª del Carmen Martínez Purriños
  • 4º Nivel B: Antonio Estraviz Segret
  • 5º Nivel A: Ángel Vázquez Nieto
  • 6º Nivel A: Noelia Varela Puga
 • Especialistas:
  • Música:Andrea Bua Aguín
  • Inglés: Begoña Boutureira Maroño e Fernando Navarro Sánchez-Morate
  • Educación Física: José Carlos Mendoza Méndez
  • Relixión Católica: Carmen Baz González
  • Relixión Evanxélica: Alicia Consuelo Melón Espido
  • Orientación: Mª Teresa López Caballero
  • Pedagoxía Terapéutica: Valeria Juffé Bignoli e Mª Pilar Barreiro Senra
  • Audición e Linguaxe:Mª Amelia Seoane-Chanes Castiñeira
 • Equipo Directivo:
  • Directora: Mª Victoria Vilarelle Souto
  • Xefa de Estudos: Nieves Chouciño Pouso
  • Secretaria:Mª Luisa Aguilar Amigo
 • Colaboracións:
  • Programa Madrugadores.
  • Programa de Comedor.
  • Programa Luditarde.
  • Actividades complementarias.
 • Persoal non docente:
  • Conserxe
  • Persoal de limpeza