Experiencias

De Galicia a Canadá

Programa Piale: unha experiencia única para os docentes galegos

Escape room e breakout dixital: aprendizaxe a distancia

Aplicación de software R á resolución dun exercicio sobre estatística económica e finanzas empresariais

Determinación do efecto dunha política económica nos ingresos dunha empresa con ferramentas informáticas

Cada encerado, un mundo

Reutilización de encerados obsoletos nos patios do CEIP Plurilingüe Vista Alegre de Burela

SCQNotifyer

Proxecto para a xestión de incidencias en concellos

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda, escola embaixadora do Parlamento Europeo

Programa educativo de Escolas Embaixadoras da Unión Europea

O proxecto interdisciplinar como método pedagóxico no primeiro curso das ensinanzas artísticas superiores de Deseño de Moda

Páxinas