Experiencias

Érase unha vez Pitipá

Unha experiencia de traballo por proxectos en educación infantil

Desde un feito histórico á realidade escolar

O caso da Sociedade Filharmónica de Vigo

Aprendemos actuando

O noso teatro en inglés

O Proxecto Dragal no curso 2014-15

Medrando e diversificándose

Experiencia no traballo das competencias clave co alumnado con NEAE

O cinema educativo

Un espazo de mellora para alumnado e docentes

Preparación de probas de aptitude física

Adestramento dirixido á superación das probas de aptitude física para o acceso aos centros de formación do INEF de Galicia, do Corpo Nacional de Policía, da Garda Civil e de Tropa e Mariñeiría do Exército.

Páxinas