Bibliotecas

RSS Bibliotecas Eduga
Un novo modelo de biblioteca que reborda absolutamente a conceptualización tradicional que a relaciona co recollemento, a lectura silenciosa e á sacralización do libro como obxecto de culto e sitúa a biblioteca escolar como un espazo de converxencia cultural, o hub central, o centro de recursos para a aprendizaxe e mesmo cara a espazos creativos de aprendizaxe, onde non son os libros os únicos recursos dispoñibles, senón que o deseño de amplos espazos multidisciplinares, diversos, e a disposición de recursos que inclúen os medios de comunicación, os dispositivos dixitais conectados á rede, así como outras posibilidades para a experimentación, a cultura maker, en definitiva a cultura da participación.
A creación, uso e repercusión do espazo creativo na biblioBN
Experiencia de radio escolar dentro do proxecto Radio na Biblio da Asesoría de Bibliotecas Escolares no CPI Manuel Suárez Marquier. O Rosal (Pontevedra)