Plan Proxecta

RSS Plan Proxecta Eduga
O exemplo do desenvolvemento dos programas do Plan Proxecta no Aurelio Marcelino Rey García de Cuntis
A estación meteorolóxica como metodoloxía por proxectos para traballar as competencias clave
A importancia da xestión da información
Un percorrido pola memoria das vilas do Val do Varón
Un proxecto fotográfico comunicativo e horizontal