Innovación

RSS Innovación Eduga
No IES da Pobra do Caramiñal, durante o curso académico 2019/20, o Plan Proxecta concibiuse como un proxecto integrador de centro, no que se convidou a participar a todo o profesorado co obxecto de conectar as distintas materias co contexto social, económico e patrimonial do alumnado e, máis especificamente, co mar. Neste artigo atópase un resumo da súa xénese, proceso e conclusións.