Experiencias

A inclusión da torneadura como arte na escola

Unha experiencia práctica no CPI do Feal de Narón mediante o uso de minitornos

A materia de Artes Escénicas e Danza. O traballo co corpo e as emocións

A natureza como recurso na atención á diversidade

Insectos pau na aula de Pedagoxía Terapéutica

Mellora da aprendizaxe a través da realidade aumentada

Rutas xeolocalizadas, audioguía e códigos QR. Proxecto intercentros

Avaliación dunha experiencia de uso de webquest en formación profesional

Montaxe dunha estación meteorolóxica cunha Rapsberry-pi

Superheroes e superheroínas

Proxecto Tic Audiovisual, Caranguexo Films

Páxinas