Experiencias

A educación emocional como materia obrigatoria

 
00:00

Érase unha vez Pitipá

Unha experiencia de traballo por proxectos en educación infantil

Desde un feito histórico á realidade escolar

O caso da Sociedade Filharmónica de Vigo

Aprendemos actuando

O noso teatro en inglés

O Proxecto Dragal no curso 2014-15

Medrando e diversificándose

Experiencia no traballo das competencias clave co alumnado con NEAE

O cinema educativo

Un espazo de mellora para alumnado e docentes

Páxinas