Experiencias

Fronte á covid 19...Radio escolar desde moitas casas

Como aproveitar ferramentas varias para artellar iniciativas pedagóxicas diversas

De Galicia a Canadá

Programa Piale: unha experiencia única para os docentes galegos

Escape room e breakout dixital: aprendizaxe a distancia

Aplicación de software R á resolución dun exercicio sobre estatística económica e finanzas empresariais

Determinación do efecto dunha política económica nos ingresos dunha empresa con ferramentas informáticas

Cada encerado, un mundo

Reutilización de encerados obsoletos nos patios do CEIP Plurilingüe Vista Alegre de Burela

SCQNotifyer

Proxecto para a xestión de incidencias en concellos

Páxinas