62 / xuño-decembro 2011

Probas de expresión escrita en galego e castelán para escolares que comezan segundo de educación primaria

A igualdade como principio reitor na educación

Do e-learning ao mobile-learning

Do e-learning ao mobile-learning
Neste curso, cando entro na aula, nas mesas do meu alumnado de segundo de bacharelato e, sorprendentemente bastante mellores, nas dos de terceiro da ESO figura un novo inquilino: un smartphone ou teléfono móbil intelixente.

Antonio Eiras Roel

Antonio Eiras
Mestre de historiadores e renovador do modernismo español

Lourdes Montero

Lourdes Montero
“En cada un de nós habita un magnífico profesor que hai que sacar para fóra”

Os colexios rurais agrupados, outro modelo de educación rural en Galicia