67 / xaneiro - xuño 2014

A fotonovela como ferramenta pedagóxica na clase de FLE

Microunidades de GIMP

Actividades para introducirse no uso do programa de edición de imaxes GIMP

A festa da árbore

Un canto escolar á natureza

Proxectando responsabilidade

Un proxecto interdisciplinario de educación para a saúde no IES Carlos Casares de Vigo (Programa “Clases sen fume”)

A EXPONAV

O gran museo descoñecido

Paseando polas nubes

Proxecto interdisciplinar na aula hospitalaria do CHUVI

Páxinas