67 / xaneiro - xuño 2014

Coido o meu órgano para min e para ti

Proxecto interdisciplinario e audiovisual realizado no IES de Melide (A Coruña) (Programa Salvavidas)

Adquire hábitos saudables de alimentación!

Un traballo interdisciplinario sobre a alimentación saudable realizado no CEIP de Arzúa (A Coruña) (Programa "Distribución de froitas aos centros escolares")

A moda, ás veces, incomoda

Experiencia didáctica de educación para o consumo realizada no CEIP de Lourido-Poio (Pontevedra) (Programa “Consumópolis”)

A pesar de todo, quérote

Unha oportunidade para traballar a educación viaria desde o audiovisual

Aportacións de asistentes ás Xornadas escolaTIC para Eduga Formación

Páxinas