Experiencias

ChatGPT. Unha proposta didáctica con perspectiva crítica

A aprendizaxe cooperativa na actividade física a través do conto motor

Análise do estado e necesidade de industrialización de Galicia: o papel das políticas de innovación e tecnoloxía

Concreción da necesidade de aliñamento entre políticas industriais e tecnolóxicas para acadar a coherencia das políticas económicas de desenvolvemento na comunidade autónoma e no conxunto do Estado

Alá ao sur 2022. Unha acollida afectiva no 800 aniversario do Rei Sabio

Xestión do benestar emocional do alumnado de procedencia magrebí no contexto do grupo-aula de Ciencias Sociais no primeiro ciclo da ESO.

Análise dos estados de execución de orzamentos públicos autonómicos: o caso dos programas operativos rexionais e plurirrexionais dos fondos estruturais

Concreción da análise da execución orzamentaria consecuencia da aplicación das políticas económicas públicas en Galicia

A realidade virtual

O futuro na educación

A túa ruta

Un recurso interactivo para coñecer «o noso»

Páxinas