82 / xullo-decembro 2021

Parlamento Xove

Unha xesta comunicativa

Entrevista a Sergio Sánchez

Inclusión e DUA

Talentos inclusivos

Entrevista a Manuel González Penedo e Javier Pereira Loureiro (CITIC)

Páxinas