CALENDARIO DE EXAMES DE MATERIAS PENDENTES

16/01/2017
20/01/2017

Durante esta semana, do luns 16 ao venres 20 de xaneiro, terá lugar a primeira quenda de exames para recuperación de materias pendentes de cursos anteriores.

Consulte aquí as datas e horas dos exames

Convocatoria de probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior 2017

06/02/2017
  • Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio: O prazo de presentación da solicitude de inscrición estará abranguido entre os días 13 e 23 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos. As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 31 de maio de 2017.
  • Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior: O prazo de presentación da solicitude de inscrición estará abranguido entre os días 6 e 15 de febreiro de 2017, ambos os dous incluídos. As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 20 de abril de 2017.

As solicitudes deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na  cabeceira da primeira folla do documento que se queira enviar, para garantir que a data de remisión sexa anterior á finalización do prazo de presentación.

As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.

REFERENCIA NORMATIVA

Orde do 22 de decembro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2017.

Suxestións de mellora para a web do centro

Abrimos un espazo de comunicación cos usuarios da web. Gustaríanos facer desta páxina web un instrumento útil para vostede e para toda a comunidade educativa.

Clique na ligazón e aparecerá un cadro de texto na parte inferior onde poderá comentarnos as posibles melloras que na súa opinión serían necesarias. A enquisa é totalmente anónima pero seríanos de utilidade saber se é vostede docente, alumno/a, pai, nai ou titor de alumnado ou calquera outra relación que poida ter co centro para poder agrupar as peticións por tipo de visitante e definir diferentes perfís de usuarios.

Moitas grazas pola súa colaboración.

O IES XULIÁN MAGARIÑOS CONTRA O ACOSO ESCOLAR

13/11/2016

Ademais do teléfono contra o acoso escolar posto en marcha polo Ministerio de Educacion, Cultura e Deporte

900 018 018 

o IES Xulián Magariños pon a disposición da súa comunidade educativa outra canle para facilitar a loita contra este tipo de violencia. Trátase dunha dirección de correo electrónico na que calquera persoa que teña coñecemento de un caso de acoso escolar ou ciberacoso poderá informar do mesmo de forma que a dirección do centro e os reponsables de convivencia do mesmo podan actuar o antes posible, garantíndose en todo momento a confidencialidade dos datos recabados.

O correo electrónico é:

acosoescolariesxm2016@gmail.com

A proposta do IES Xulian Magariños seleccionada dentro dos Contratos Programa 2016-2017

23/12/2016 17:59

A Consellería de Educación seleccionou, entre outras, a proposta presentada polo IES Xulián Magariños para o presente curso.

Este ano o proxecto elaborado abarca catro liñas de actuación:

  • PROA (Acompañamento escolar fora do horario lectivo), o alumnado con dificultades tera clases por un profesor/a alleo/a o Centro e coordinado con noso profesorado
  • Mellora da Convivencia e Promoción da Igualdade nos Centros
  • Prevención do Abandono Temperán e do Absentismo Escolar
  • Mellora da Calidade na Xestión dos Centros

Parabéns a toda a Comunidade Educativa !

MÁIS INFORMACIÓN SOBRE OS CONTRATOS PROGRAMA

Ver información sobre os Contratos Programa no portal educativo da CCEOU

NOVOS TELÉFONOS DE CONTACTO E NOVA DIRECCIÓN DA WEB

03/10/2016 17:13

Comunicamos que tras facerse efectivo o cambio de operador telefónico os novos números de teléfono e fax do centro son:

NOVO Nº DE TELÉFONO : 881.867.126

NOVO Nº DE FAX             : 881.867.132

Os números antigos poderan seguir sendo utilizados durante un breve periodo de tempo, sendo derivados a estes novos. 

Tamén muda a dirección da nosa web que pasa ao dominio edu.xunta.gal, polo que a nova URL é:

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxulianmagarinos

ESPECTÁCULO DE MAXIA

12/01/2017
16/01/2017

clicar para agrandar a imaxe

Distribuir contido