ENTREGA NOTAS 1ª AVALIACIÓN 18-19

21/12/2018
Europe/Madrid

A entrega dos boletíns de notas correspondentes á 1ª avaliación efectuarase o venres 21 de decembro de 2018 por parte do titor, na aula de referencia do grupo correspondente nos seguintes horarios:

10:20 horas CS dual WEB 2º curso
   
14:00 horas

ESO e BAC

CB, CM e CS en réxime ordinario

CS dual AXENCIAS 1º curso

   
18:20 horas

CS dual AXENCIAS 2º curso

CS dual ADFI