You are hereOferta educativa

Oferta educativa


OFERTA EDUCATIVA

Curso académico: 2018/2019

Centro: 15006791 - IES Saturnino Montojo

Ver enlace público na web da Consellería

Ensinanza

Plan

Réxime

Ciclos formativos de grao medio

Plan LOE

Réxime xeral-ordinario

  • Video disc-jockey e son

 

 

Ciclos formativos de grao medio

 

 

  • Video disc-jockey e son

 

Proba libre

Educación secundaria obrigatoria

Plan LOMCE

Réxime xeral-ordinario

Bacharelato

 

 

  • Ciencias

 

 

  • Humanidades e ciencias sociais