Skip to Content

Tecnoloxía, Programación, Pendentes, Ligazóns de interese, Novas, Actividades

Programación 2020/21 do departamento de Tecnoloxía

As programacións didácticas das materias Programación de 1º ESO, Tecnoloxía de 2º e 3º e Tecnoloxías da información e da comunicación, de 4º, aparecen recollidas no documento Programación departamento de Tecnoloxía 2020-21.

Convocatoria extraordinaria de setembro 2020

Se te vas presentar á proba extraordinaria de setembro, tes á túa disposición en Agueiro varios boletíns de actividades que serven para repasar os contidos da 1ª e da 2ª avaliación (non se entregan para a súa cualificación, só se queres que chos corrixa durante o mes de xullo). O material é unha recompilación do que vos fun entregando durante o curso e no confinamento. O que introducimos coma contidos novos no terceiro trimestre non se avaliará en setembro.

  • MATERIA PENDENTE: Se tes que facer a proba da materia pendente, debiches recibir no teu correo varios boletíns para preparala. Se non é así, comunícamo canto antes.

Se tes problemas de acceso, precisas máis material dalgunha parte na que teñas máis dificultades ou se queres resolver algunha dúbida, contacta comigo durante o mes de xullo no enderezo tecnogema@gmail.com ou a través da mensaxería de Agueiro.

Dúbidas

   

Aínda que mellor sempre é facelo en quente, durante as clases, o alumnado pode consultar dúbidas ou escoitar de novo algunha explicación nalgún recreo ou a través de videoconferencia, en ambos casos en horario a acordar ca profesora.

Avaliación de pendentes 2020/21

O alumnado con materias pendentes ten dereito a realizar en maio e setembro unha proba global dos contidos recollidos na programación do ano en que cursou a materia. O material para preparar a materia está accesible na aula virtual.

De forma voluntaria, pode acollerse a un programa de recuperación por parciais:

- O alumnado accederá a través da aula virtual ós boletíns de actividades.

- Realizará probas parciais con preguntas do tipo das dos boletíns.

- Os boletíns non se avalían.

- As unidades suspensas poden recuperarse en maio.

- A falta a dúas probas sen causa xustificada supón o abandono do programa, tendo que avaliarse de TODA a materia na proba de maio.

O alumnado acadará unha valoración positiva na materia se se dá algún destes casos:

- Acada o 5 na media das probas parciais (ningunha con menos de 3).

- Acada o 5 na proba global de maio ou na media de parciais e recuperacións das mesmas feitas en maio.

- Acada o 5 na proba de setembro.

 

Haberá clases de apoio no recreo ou por videoconferencia, previa solicitude e acordo de horario coa profesora.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut