Transporte e Mantenemento de Vehículos

Programacións TMV

Curso 2017/2018


Ciclo Medio de Electromecánica de vehículos automóbiles (CMTMV01):

MP0260 - Mecanizado Básico

MP0452 - Motores

MP0454 - Circuitosde fluidos, suspensión e dirección

MP0455 - Sistemas de transmisión e freada

MP0456 - Sistemas de carga e arranque

MP0459 - Formacion e orientación laboral

-

MP0453 - Sistemas auxiliares do vehículo

MP0458 - Sistemas de seguridade e confortabilidade

MP0457 - Circuitos eléctricos auxiliares do vehículo

MP0460 - Empresa e iniciativa emprendedora

MP0461 - Formación en centro de taballo

 


 

Formación Profesional Básica de Mantemento de vehículos (CBTMV01):

MP3009 - Ciencias aplicadas I

MP3011 - Comunicación e sociedade I

MP3043 - Mecanizado e soldadura

MP3044 - Amovibles

MP3045 - Preparación de superficies

-

MP3019 - Ciencias aplicadas II

MP3012 - Comunicación e sociedade II

MP3046 - Electricidade do vehículo

MP3047 - Mecánica do vehículo

MP3049 - Formación en centros de traballo

 

 


 

 

ACTIVIDADES:

O Salón do Automóbil de Vigo, sendo o segundo certame en activo con máis antigüidade de España, tras o de Barcelona. Alí estiveron os nosos alumnos, acompañados polo profesorado de Transporte e Mantenemento de Vehículos, onde valoraron as mellores propostas do automóbil deste certame.

Saón del Automóbil de Vigo 2012

 

 

Distribuir contido