Organigrama

Equipo directivo 
Director: José Antonio Fernández Ferreiro
Vicedirector: J. Ángel Seoane Montero
Xefa de estudos: Eva María Muñiz Álvarez
Xefa de estudos ESO Adultos: Concepción Ramos Méndez
Secretario: Rafael Novoa García 

Consello Escolar

MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR

 Director:
 José Antonio Fernández Ferreiro
 
Xefa de Estudos:
Eva María Muñiz Álvarez
Concepción Ramos Méndez
 
Secretario:
 Rafael Novoa García
 
Representantes do profesorado:
 
 
 
Representantes dos pais e nais de alumnos:
 
 
Representantes do alumnado
 
 
 
Representante do concello de Ribadavia:
 
 
Representante do persoal de administración e servizos:
José Antonio Rocha Rodríguez
Distribuir contido