Profesional

Profesorado


 

PERMISOS E LICENZAS DO PERSOAL DOCENTE

Orde do 7 de abril de 2008 pola que se regula o réxime de permisos e licenzas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG do 23 de abril de 2008)

Corrección de erros (DOG do 21 de maio de 2008)

 

Distribuir contido