Rúa do Carballiño, s/n. 32400 Ribadavia Ourense Tel.: 988788266 FAX: 988788273
Irmáns Álvarez Araújo, 5, 32400 Ribadavia Ourense Tel.: 988788460 FAX.: 988788466
Correo: ies.oribeiro@edu.xunta.es

-...-

 


 

Poda na Ribeira Sacra 2018 - Alumnado FP

 


 

INFORMES TRIMESTRAIS DE CONVIVENCIA. CURSO 2017-2018

 


 

ESTATÍSTICAS DOS RESULTADOS ACADÉMICOS. CURSO 2017-2018

  • 2ª AVALIACIÓN
  • 3ª AVALIACIÓN

 


 

 CALENDARIO DE EXAMES DAS MATERIAS PENDENTES DE ESO. CURSO 2017-2018:

  • 3ª AVALIACIÓN: DO 9 AO 13 DE ABRIL

 


 

 

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2017/2018

-Obxectivos do plan anual

-Horario xeral do Centro

-Organización de servicios complementarios

-Proxecto educativo

-Proxecto lingüístico 2015-2019

-Plan autoprotección edificio Ribeiro

-Plan autoprotección edificio Abrente

-Normas de organización e funcionamento

 


 

HORARIOS DOS GRUPOS 2017-2018

 


 

 

 

 


CALENDARIO ESCOLAR 2017/2018


DECRETO 60/2017, DE REORGANIZACION DE CENTROS DOCENTES


PREMIO ATRÉVETE  A TER UNHA IDEA 2017

No concurso "Atrévete a ter unha idea" 2016,  organizado pola Consellería de Cultura, Educación e O.U:,

o alumno Markel Galán Candelas de 2º de ESO, recibe un galardón pola idea presentada.

 


 ERASMUS + 2017

Os nosos alumnos Alejandro Viéitez e Ángel Martínez atópanse xa en Volos (Grecia)

realizando a FCT como Técnico de Aceites de Oliva e Viños dentro do programa Erasmus +.

Están a desenvolver as súas prácticas na adega “Demeter” (Η Δήμητρα).

O noso socio de acollida en Grecia, envíanos esta foto.


 

PROGRAMA ERASMUS+ DO CENTRO

Convocatoria 2016 para alumnado dos Ciclos Medios

PRÁCTICAS NO ESTRANXEIRO

 Información Xeral Proyecto Movilidad  ERASMUS + 2016-18

Convocatoria 2016 Erasmus+ para alumnado de Ciclos de Grado Medio

KA102 Formación profesional

 Next Station: Improving Professional Skills in Galicia

 

        Este proxecto suporá a posibilidade de que 395 alumnos e 105 profesores poidan facer prácticas en diferentes países da Unión Europea dende setembro de 2016 ata xuño de 2018.

 ¿Quen pode participar neste proxecto?

 Os estudantes dos ciclos medios que queiran facer a FCT durante 10 semanas nunha empresa europea.

  • Os estudantes dos ciclos medios xa titulados que queiran facer 6 meses de prácticas no estranxeiro nos 12 meses seguintes a ter rematado o ciclo.

Criterios de selección:

 Proba de idioma: francés, inglés ou no idioma do país ó que se quere viaxar. CONVOCATORIA

  • Cualificacións do curso 2015-2016
  • Informe dos seus profesores.
  • Entrevista persoal do alumno/a.

 Plazo de inscripción: desde a data da súa publicación ata o 28 de novembro

 O equipo de Coordinación de Programas Internacionais pasará polas aulas dos distintos grupos para explicar ó alumnado as bases e os obxectivos do programa Erasmus+. A explicación farase en presencia do titor ou titora e nela daranse os impresos para facer a solicitude. Unha vez cumpliméntados o serán entregados ó titor ou titora do grupo.

   


 NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO


 

Novo blog da Biblioteca

ONOVOTOBO


PREMIO ATRÉVETE  A TER UNHA IDEA 2016

No concurso "Atrévete a ter unha idea" 2016,  organizado pola Consellería de Cultura, Educación e O.U:,

o alumno Cristian Sotelo Iglesias de 2º de ESO, recibe un galardón pola idea presentada.


O IES O Ribeiro gaña o Concurso Intercentros de Enxeñaría Forestal

Estudantes de 15 institutos participaron no certame promovido polo centro do campus pontevedrés


A proposta de incorporar unha rampla a un pozo situado no bosque de Ridimoas, no concello ourensán de Beade, a través da que poidan saír deste as píntegas que van depositar nel as súas larvas, evitando así que morran afogadas, valeulle a un grupo de catro alumas do IES O Ribeiro de Ribadavia o primeiro premio no Concurso Intercentros de Enxeñaría Forestal, que este venres celebrou a súa entrega de premios. Un total de 56 estudantes de bacharelato de dez institutos participaron nesta iniciativa promovida pola de EE Forestal, que animaba ao alumnado a desenvolver propostas de recuperación e mellora de espazos da súa contorna.

O IES O Ribeiro de Ribadavia gaña o Concurso Intercentros de Enxeñaría Forestal

Eduardo Muñiz - Pontevedra

 


 

 CLASE MAXISTRAL DE CARLOS NÚÑEZ

Carlos Núñez en el IES de Ribadavia

Carlos Núñez tivo a xentileza de compartir con todos nós unha velada académica inesquecible. Dificilmente poderemos deslembrar o día 3 de maio do 2012, ademais da estupenda disertación de Carlos, a sección rítmica do instituto tivo a oportunidade de interpretar uns temas musicais á beira dun xenio musical irrepetible.

Carlos Núñez: "Esta zona genera buenos músicos"

 


 IES O Ribeiro

Novo nome do centro (DOG)

 Xuño de 2011 - Fusión do IES O Ribeiro e do IES Abrente en Ribadavia

Decreto 118/2011, do 16 de xuño,... fusión de centros educativos...

"O Instituto de Educación Secundaria O Ribeiro, de Ribadavia e o Instituto de Educación Secundaria Abrente de Ribadavia, fusiónanse nun único centro coa denominación de Instituto de Educación Secundaria de Ribadavia, co código de centro 32015475."

FSE

Distribuir contido