Skip to Content

Edificio Ribeiro - Rúa do Carballiño, s/n - 32400 Ribadavia Ourense Tel.: 988 78 82 66
Edificio Abrente - Irmáns Álvarez Araújo, 5 - 32400 Ribadavia Ourense Tel.: 988 78 84 60
Correo: ies.oribeiro@edu.xunta.gal

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR. CONVOCATORIA 2023

Aberto o período de inscrición para probas de acceso a ciclos formativos de grao superior,do 23 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2023, ambos incluídos.

Pode consultar a Orde do 5 de decembro de 2022 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento ED312C e ED312D) na seguinte ligazón:

Máis información:

RESERVA DE PRAZA PARA O CURSO 2023-2024

Solicitude telemática accedendo a: AdmisiónAlumnado

Anexo I. Reserva de praza en centro sostido con fondos públicos. Galego

Anexo I. Reserva de plaza en centro sostenido con fondos públicos. Castelán

FELICES FESTAS E PRÓSPERO ANINOVO

CANDIDATURAS Á RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR

 A xunta electoral publicou no taboleiro do centro as candidaturas presentadas para a renovación parcial do Consello Escolar.

Tamén poden consultar nas seguintes ligazóns as distintas candidaturas:

 Relación candidaturas pais e nais

 Relación candidaturas alumnado

 Relación candidaturas profesorado

 Relación candidaturas persoal de administración e servizos

 

As votacións para elixir ao representante das familias terán lugar o xoves 24 de novembro de 18:00 a 20:00 horas no salón de actos do edificio Ribeiro.

 A mesa electoral estará integrada, seguindo a normativa, pola directora e catro vogais (pais, nais ou titores) elixidos por sorteo público o día 11 de novembro.

 

ELECCCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 22-23

Neste curso académico no IES O Ribeiro renóvase parcialmente o Consello Escolar (CE).

O sorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral (titulares e suplentes) terá lugar o próximo venres 28 de outubro ás 11:10 h na biblioteca do edificio Abrente.

O día 3 de novembro terá lugar a primeira reunión (constitución) da Xunta Electoral:

  • Aprobación do calendario de actuacións para cada sector.
  • Solicitude, mediante escrito, ao Concello e ANPA para que designen os seus representantes no CE.

O día 8 de novembro publicarase a convocatoria de eleccións nos diversos sectores educativos. Serán publicados tamén os censos electorais.

 

AMPLIACIÓN AXUDA PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR (25 €)

A Resolución do 5 de outubro de 2022 de concesión directa da ampliación da axuda para adquirirmaterial escolar regulada na Orde do 29 de abril de 2022(DOG núm. 196, do 14 de outubro), establece que aquelas familias que foron beneficiarias do vale para adquirir material escolar por importe de 50 , recibirán un vale adicional de 25 .

  • Os vales adicionais xa están dispoñibles para a súa recollida, na secretaría do centro, en horario de 09.00 h a 14.00 h. 
  • Só se entregarán os vales ao pai, nai ou titor/a legal do/a alumno/a, ou a persoas debidamente autorizadas polo pai, nai ou titor/a legal do/a alumno/a (descargar modelo de autorización para a entrega do vale). 
  • O vale deberá empregarse preferentemente na libraría/establecemento antes do 1 de decembro de 2022. 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut