Lingua Castelá e Literatura

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

MEMBROS DO DEPARTAMENTO:

Marcos Calviño Lorenzo (xefe de departamento)

Isabel de la Rosa Prieto

Ibán Cao Velasco

Eva-Mª Muñiz Álvarez

 


 

 

PRESENTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

CURSO 2017-2018

  • LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º ESO
  • LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2º ESO
  • LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 3º ESO
  • LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 4º ESO
  • ÁMBITO DE COMUNICACIÓN. MÓDULOS 3 E 4 DE SECUNDARIA DE ADULTOS
  • LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º BAC
  • LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2º BAC

 


 

 

 

Distribuir contido