Lingua Castelá e Literatura

Programación de Lingua Castelá e Literatura 1º de ESO

Presentación da materia de Lingua Castelá e Literatura de 1º da ESO

Programación de Lingua Castelá e Literatura 2º de ESO

Presentación da materia de Lingua castelá e Literatura de 2º de ESO

Programación de Lingua Castelá e Literatura 3º de ESO

Presentación da materia de Lingua Castelá e Literatura de 3º de ESO

Programación de Lingua Castelá e Literatura 4º de ESO

Presentación da materia de Lingua Castelá e Literatura de 4º de ESO

Programación de Lingua Castelá e Literatura 1º de Bac.

Presentación de la materia de Lingua Castelá e Literatura de 1º de Bacharelato.

Programación de Lingua Castelá e Literatura 2º de Bac.

Presentación de la materia de Lingua Castelá e Literatura de 2º de Bacharelato.

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

MEMBROS DO DEPARTAMENTO:

Marcos Calviño Lorenzo (xefe de departamento)

Isabel de la Rosa Prieto

Ibán Cao Velasco

Eva-Mª Muñiz Álvarez

 


 

 

PRESENTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

CURSO 2017-2018

  • LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º ESO
  • LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2º ESO
  • LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 3º ESO
  • LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 4º ESO
  • ÁMBITO DE COMUNICACIÓN. MÓDULOS 3 E 4 DE SECUNDARIA DE ADULTOS
  • LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 1º BAC
  • LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 2º BAC

 


 

 

 

Distribuir contido