ERASMUS +

 

-


 

Poda na Ribeira Sacra 2018 - TVG


 

Tres dos alumnos de segundo curso do Ciclo Medio de Aceites de Oliva e Viños están a completar os seus estudos coa realización de prácticas (Formación en Centros de Traballo) en Ascoli Piceno (Italia) grazas a una bolsa que lles foi concedida baixo o programa Erasmus +. Anteriormente, un alumno xa titulado, rematou un período de seis meses de prácticas neste mesmo lugar.

Alí tiveron a oportunidade de coñecer outra forma de viticultura e vinificación, así como de cultivo de olivos e elaboración de aceite.

Cunha duración total de 70 días, esta formación resultou moi beneficiosa e de proveito para os nosos alumnos tanto para completar a súa formación como de cara ao seu futuro profesional.

Recentemente se nos comunicou que foi concedido o novo proxecto Erasmus +, baixo o nome de “Next Station: Improving Professional Skills in Galicia” 2016-1-ES01-KA102-024869 e que dará a oportunidade de realizar 395 mobilidades de estudantes.

No sucesivo darase máis información sobre este novo proxecto e procedemento para a selección tanto de estudantes, coma titulado ou profesorado