.

 

 

 

Monte Carrasco 2 Darbo Apdo. 185

36940 Cangas, Pontevedra

Tel: 886 110 160

ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.gal 

 

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2020/2021

Aberto o prazo para a presentación de solicitudes de participación no FondoLibros e Axudas de material.

Poden acceder a toda información na pestana  Secretaría (na marxe esquerda da páxina) no apartado Fondo de libros e axudas de material ou clicando neste enlace.

.

ITINERARIOS E OPTATIVIDADE DE 4º ESO

O alumnado de 3º ESO deberá cubrir o seguinte documento Itinerarios e optatividade de 4ºESO  e envialo

ao correo do centro ( ies.montecarrasco.cangas@edu.xunta.gal ) indicando no asunto o seu nome e apelidos.

.

 


 PROCESO DE ADMISIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS PARA O CURSO 2020/2021

Resolución da Consellería De Educación, Universidade E Formación Profesional do 7 de maio de 2020 sobre o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado do 2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/2021

 

Novos prazos do proceso:

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

(Neste centro non é preciso baremar en ningún dos cursos por ter prazas suficientes para todas as solicitudes)

 

Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

O 4 de xuño publicaremos as listaxes provisionais no taboleiro de anuncios do centro. As familias proderán chamar á secretaría do centro para confirmar a admisión do novo alumnado.

Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación. (5, 8 e 9 de xuño)

Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

(pendente de determinar a data de publicación no centro da listaxe definitiva)

 

Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario para alumnado que non promocione en xuño: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

 

 

Horario de atención presencial ao públicol no centro de luns a venres de 10 a 13 horas.

No caso de necesitar realizar algún trámite recomendamos chamar previamente á secretaría do centro no número 886110159 no horario sinalado co fin de achegar información sobre o procedemento a seguir e axilizar a súa tramitación.

Así mesmo, no caso de ter que acudir ao centro lembrámoslles todas as recomendacións establecidas con relación ao Covid-19: extremar as medidas de hixiene respiratoria, como ao tusir cubrir a boca cun pano desbotable ou contra o brazo co cóbado flexionado, evitar tocar os ollos, o nariz ou a boca, manter unha adecuada e frecuente hixiene de mans co emprego das solucións hidroalcólicas que estarán a disposición do público na entrada do centro, empregar mascarillas de ser posible, non acudir no caso de ter síntomas compatibles co Covid-19, manter a distancia de seguridade de dous metros,…

 

 


 

DÍA DA PAZ

        30 DE XANEIRO DE 2020

 

Powered by Drupal - Design by artinet