Título da ESO e certificacións

.

TÍTULO DE GRADUADO/A NA ESO

Poderase recoller na Secretaría do centro, aproximadamente, aos dous anos de rematar a ESO.

Xa están no centro os Títulos da promoción do 2018.

(Se remataches neste ano ou en anos anteriores debes vir recoller o teu título)

É necesario que o alumno/a o recolla persoalmente e que acredite a súa identidade mediante o DNI.

De non puider poderá autorizar a outra persoa, mediante o modelo de autorización que se achega. A persoa autorizada presentará, ademais da autorización, a seguinte documentación:

  • DNI
  • Fotocopia do DNI do alumno/a

 

 

CERTIFICACIÓNS

Poderedes solicitar na secretaría certificacións, tales como:

Académicas (acreditativas dos estudos realizados no centro e a súa cualificación)

De matrícula (acreditativas de estar matriculado/a no centro no ano académico actual)

CELGA (certificado oficial acreditativo do nivel de coñecemento da lingua galega)

Powered by Drupal - Design by artinet