Skip to Content

Tecnoloxía

Departamento de Tecnoloxía

 

 
 

 

 

 

 


O departamento de Tecnoloxía crease no IES Lucus Augusti de Lugo no curso 1998/99 ao abeiro do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos IES.

Actualmente a área de Tecnoloxía ten atribuidas as seguintes materias:

 

ESO:
TECNOLOXÍA, (cursos 2º, 3º e 4º).
- TIC 4º ESO.
- PROGRAMACIÓN 1º e 2º ESO.
- INVESTIGACIÓN E T. DA INFORMACIÓN.

BAC:
- TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I
- TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II
- ROBÓTICA.
- TIC I
- TIC II
- IMAXE E SON
- IMPRESIÓN 3D
- ELECTROTECNIA

 

 Ditas atribucións son as que se contemplan no Real Decreto 1834/2008, de 8 de novembro polo que se establecen as especialidades docentes dos corpos de catedráticos de ensinanza secundaria, de profesores de ensinanza secundaria e de profesores técnicos de formación profesional e se determinan as materias e módulos que deberá impartir o profesorado respectivo e no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, dítase en exercicio das competencias propias de Galicia no desenvolvemento dos aspectos básicos regulados a nivel estatal.


Ademáis das materias descritas nos apartados anteriores, o departamento de Tecnoloxía imparte o Módulo Científico de 1º e 2º curso de FPB.

 
 

Xefe/a de departamento:   Rafael Coro López

 

Horario de reunión semanal:    Martes de 16:30 a 17:30

 

Profesores/as do departamento

Profesor/a

Materia/s que imparte

 Recepción

Pais/nais

Alumnos/as

Ricardo Abuín Vázquez

Tecnoloxía 4º ESO, Tecnoloxía Industrial I e II, Robótica, TIC II Adultos, Impresión 3D e Programación 1º ESO.

 Martes: 11:45 a 12:35

 

Rafael Coro López

 TIC 4º ESO, TIC I, TIC II, Imaxe e Son.

Venres: 9:35 a 10:25


Demetrio Hermida Castro

Tecnoloxía Bilg. 2º ESO, Tecnoloxía Bilg. 3º ESO, TIC 4º ESO, TIC I, Programación 2º ESO. 

Mércores: 10:25 a 11:15

 

Carlos Cazón Rivas

TIC I

 

 

Mª Aida Fraiz Gómez

Tecnoloxía 2º ESO, Tecnoloxía 3º ESO. TIC I e TI Adultos, Programación 1º ESO

Mércors: 11:45 a 12:35

 

 

 

 

 

 
 

Materia

Título do libro

Autor

ISBN

Editorial

 TECNOLOXÍA 2º ESO

Tecnología 2ºESO Inicia Dual Libro Alumno Pack

JESÚS MORENO MÁRQUEZ

 9780190503741   OXFORD

 TECNOLOXÍA 3º ESO

Tecnología 3ºESO Inicia Dual Libro Alumno Pack

JESÚS MORENO MÁRQUEZ

 9788467359343   OXFORD

 TECNOLOXÍA 2º ESO 
(Bilíngüe)

Technology 2º ESO Student´s Book Inicia Dual Galicia

 

 9780190506797   OXFORD
 TECNOLOXÍA 3º ESO (Bilíngüe)

Technology 3º ESO Student´s Book Inicia Dual Galicia

 

 9788467351750   OXFORD

 TECNOLOXÍA

TECNOLOGÍA 4º ESO

Arturo Gómez, Eva Parr.

 9788470635427

 DONOSTIARRA

 TIC

Tecnologías de la Información y la Comunicación

Arturo Gómez, Eva Parr.

 9788470635441  DONOSTIARRA

 TIC I

Tecnologías de la Información y la comunicación I

Arturo Gómez, Eva Parr

 9788470635038

 DONOSTIARRA

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BAC

Francisco Silva Rodríguez

9788448611309

 McGraw Hill
TIC II

Tecnologías de la Información y la comunicación II

Arturo Gómez, Eva Parr

9788470635458  DONOSTIARRA
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

J. Antonio Fidalgo, M. Ramón

9788428333085 

  PARANINFO

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Prevista visita á Escola de Imaxe e Son para os alumnos desta materia. (xaneiro de 2019)

 

VER PROXECTO DIDÁCTICO CURSO 2018-19

Deseño e Impresión 3D

 

 

 Atención alumnado con materias pendentes:

- Rafael Coro López: Venres de 9:35 a 10:25 horas.

Para Tenoloxía Bil.:

- Demetrio Hermida Castro: Mércores de 10:25 a 11:15 horas.

Para Tecnoloxía Industrial I:

- Ricardo Abuín vázquez;.

Para Programación 1 ESO:

- Ricardo Abuín vázquez.

Para Programación 2 ESO:

- Demetrio Hermida Castro: Mércores de 10:25 a 11:15 horas.

 Para Tecnoloxía 2 ESO:

- Mª Aida Fraiz Gómez: Mércores de 11:45 a 12:35 horas

 

- DATAS EXAMES:

- Pendentes de publicación.

Distribuir contido


by Dr. Radut