Skip to Content

Historia

 

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA

Curso 2022-2023


 

             

 

 

 

 

       
 
                

 
 

MATERIAS E GRUPOS

HORARIOS DE TITORÍA

Blanca Castro Gerpe

 • Xeografía e Historia 1º ESO. Grupos A (titora)
 • Investigación e Tratamento da Información 2º ESO. Grupos A, B, C, D, E.
 • Xeografía e Historia 3º ESO. Grupos A. B.
 • Proxecto competencia Grupos A, D.

Xoves

9:35-10:25

María de la Paz Fernández González

 • Xeografía e Historia 1º ESO. Grupos B, C, D.
 • Cultura Clásica 3º ESO. Grupos A, B, C, D.
 • Xeografía e Historia 4º ESO. Grupo D.
 • Historia do Mundo Contemporáneo 1º BAC. Grupos D, E.

Mércores

9:55-10:45

Henrique Hervés Sayar

(Xefe do departamento)

 • Xeografía e Historia 2º ESO. Grupo D.
 • Ámbito Lingüístico y Social PDC 1-3º ESO. Grupo A.
 • Historia de España 2º BAC. Grupo A.

Venres

12:35-13:25

Xosé Ignacio Mato Rodríguez

 • Xeografía e Historia 4º ESO. Grupo A, B, C.
 • Historia do Mundo Contemporáneo 1º BAC. Grupo E.
 • Historia de España 2º BAC. Grupos B, E.

 Mércores

12:35-13:25

Gaspar Méndez Fuentes

 • Xeografía e Historia 2º ESO. Grupo A, B, C, E.
 • Investigación e Tratamento da Información. Grupos A, B, C, D, E.
 • iniciación ás Actividades Empresariais e Emprendoras, 4º ESO. Grupo A

Martes

8:15-9:05

Xosé Anxo Rodríguez Carballal

 •  Xeografía e Historia 3º ESO. Grupos C, D.
 • Historia de España 2º BAC. Grupo D.
 • Historia da Arte 2º BAC. Grupo E

Martes

12:50-13:40

 

 

     

 

 

 

                 

Xeografía e Historia 1º ESO

1ºESO    

 Proxecto EDIXGAL

(ordenadores)

 

Xeografía e Historia 2º ESO

 2ºESO      

 Proxecto EDIXGAL

(ordenadores)

Xeografía e Historia 3º ESO

 3ºESO      

Editorial: Obradoiro/Santillana

ISBN: 978-84-9972-415-7

Proxecto: Saber Facer
Idioma: Galego

Xeografía e Historia 4º ESO

 4ºESO      

Editorial: Vicens Vives

ISBN: 9788468236346

Idioma: Galego

Historia do Mundo Contemporáneo-1ºBAC

 1ºBAC          

Editorial: Obradoiro/Santillana

ISBN: 978-84-9972-413-3

Proxecto: Saber Facer

Idioma: Galego

      
                            

 

O alumnado con materias pendentes será convocado a comezo de curso polo Xefe de Departamento para recibir as indicacións pertinentes sobre os contidos, criterios, instrumentos e procedementos de avaliación para afrontar a recuperación da materia pendente. No caso do alumnado de ESO, a mesma información será comunicada a través da plataforma EDIXGAL. Ao mesmo tempo, o alumnado de Bacharelato que se encontre nas mesmas circunstancias recibirá comunicación a través da Aula Virtual do Centro.

As familias serán informadas a través da aplicación ABALAR por medio dos profesores que impartan os correspondentes grupos das materias adscritas a este Departamento.

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut