Historia

Departamento de Xeografía e Historia-2


 

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA

Curso 2017-2018


 

                                     
          
PROFESOR/A      DÍA/HORA                        

Carcedo Gómez, María Isabel   Luns (17'15-18'00)         Titora de 2ºBAC-C
Fernández González, María de la Paz   Venres (9'35-10'25)         Titora de PMAR
Mato Rodríguez, Xosé Ignacio   Luns (18'00-18'45)          
Blanca Castro Gerpe  Xoves (9'35-10'25)          Titora de 4ºESO-A
Varela Vázquez, María Lourdes   Xoves (12'35-13'25)         Titora de 2ºESO-C
Ana Martín Fernández  Martes (12'35-13'25)         Titora de 1ºESO-A
Rodríguez Carballal, Xosé Anxo  Luns (9'35-10'25)         Xefe Departamento     
             
                                     

Xeografía e Historia 1º ESO

1ºESO       

Editorial: Obradoiro/Santillana

ISBN: 978-84-9972-356-3

Proxecto: Saber Facer
Idioma: Galego
 NOTA: NON MERCAR
PENDENTE DE APROBACIÓN PROXECTO EDIXGAL
   

Xeografía e Historia 2º ESO

 2ºESO        

Editorial: Obradoiro/Santillana

ISBN: 978-84-9972-712-7

Proxecto: Saber Facer
Idioma: Galego
     

Xeografía e Historia 3º ESO

 3ºESO        

Editorial: Obradoiro/Santillana

ISBN: 978-84-9972-415-7

Proxecto: Saber Facer
Idioma: Galego
     

Xeografía e Historia 4º ESO

 4ºESO        

Editorial: Vicens Vives

ISBN: 9788468236346

Idioma: Galego
     

Historia do Mundo Contemporáneo-1ºBAC

 1ºBAC            

Editorial: Obradoiro/Santillana

ISBN: 978-84-9972-413-3

Proxecto: Saber Facer
Idioma: Galego
     

      
     
                                     
                                     
                                     
                                     
Serán convocados polo Xefe de Departamento para recibir as indicacións pertinentes.
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( categories: )
Distribuir contido