Proxecto Educativo

Proxecto educativo modificado e aprobado durante o curso 2019-2020.  Entrará en vigor a partir do 1 de setembro de 2020

Proxecto Educativo do IES Xesús Ferro Couselo