NOF

Cambios nos documentos do centro

Toda persoa interesada pode consultar durante o mes de maio, nas dependencias do Centro, as Normas de Organización e Funcionamento (NOF) e o Plan de convivencia, coas modificacións aprobadas polo claustro e o Consello Escolar durante este curso.

Distribuir contido