Skip to Content

 Ada. Coruña nº 6      Tel. 881880254 

DATA DAS SESIÓNS DE AVALIACIÓN DE SETEMBRO

EXÁMES DE SETEMBRO

NOVO CALENDARIO DE EXÁMES QUE SUSTITÚEN AO ANTERIOR. POR FAVOR, PERMANEZAN ATENTOS Á WEB AO LONGO DO MES DE AGOSTO.

ADULTOS: INSCRICIÓN BACHARELATO

O prazo extraordinario de inscrición de bacharelato para persoas adultas será entre o 1 e o 14 de setembro do 2015.

A efectos dunha mellor organización da matrícula, o alumnado que xa estivera inscrito no centro deberá acudir preferentemente entre o 1 e o 10 de setembro, o resto do alumnado deberá acudir preferentemente entre o 11 e o 14 de setembro.

 

Horarios exámes de setembro

Horarios exámes de setembro

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE A MATRÍCULA 2015/2016

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE A MATRÍCULA 2015/2016

 Datas. Con fin dunha mellor organización e para axilizar na medida de posible a tramitación da matrícula, establécense os seguintes días para cada grupo:

 1º ESO: xoves 25 e venres 26 de xuño

2ª ESO: luns 29 de xuño

3º e 4º ESO: martes 30 de xuño

1º Bacharelato: venres 3 de xullo

2º Bacharelato: luns 6 de xullo

Prégase que se respeten estas datas, aínda que o prazo de matriculación para os alumnos que aprobaron todo en xuño esténdese ata o 10 de xullo.

 Os alumnos con materias pendentes para setembro, matricularanse entre o día 1 e 10 dese mes.

  1. Documentación:

 

Alumnos do centro: 1 fotografía tamaño carné, impresos de matrícula e pago de seguro escolar.

 Alumnos novos neste centro: 2 fotografías tamaño carné, fotocopia do DNI/NIE/Pasaporte, copia de libro de familia, certificado de estudos cursados, impresos de matrícula e pago de seguro escolar

 Os alumnos de 1º e 2º ESO non deberán abonar seguro escolar, pero deberán aportar copia da tarxeta sanitaria. Tamén están exentos do pagamento os maiores de 28 anos.

 

VALES DOS LIBROS DE TEXTO E FONDO SOLIDARIO (ESO)

 

Hai importantes novidades

 

Antes do 19 de xuño, é obrigatorio que os alumnos de 2º e de 4º do curso 14/15 devolvan os libros adquiridos coas axudas do ano 2014/2015 (salvo aqueles necesarios para os exames de setembro, que terán que devolverse antes do día 4 dese mes). O incumprimento desta norma ten como consecuencia a exclusión do sistema de axudas e de préstamo.

 

Así mesmo, pódense aportar ao fondo solidario o resto de libros do curso.

 

Alumnos de 1º e 3º da ESO no curso 2015/16

 

Continúa o sistema de axudas para a adquisición de libros

 

O prazo de presentación de solicitudes para os alumnos que se matriculen en xuño será do 25 de xuño ao 27 de xullo. Para os alumnos que se matriculen en setembro será do 2 de setembro ao 2 de outubro. As instancias pódense recoller na Secretaría do Centro ou descargar na web do instituto.

 

Orde do 22 de maio de 2015 (DOG 1 xuño de 2015)

 

Alumnos de 2º e 4º da ESO no curso 2015/16

 

As axudas directas son substituídas por un fondo solidario de libros formado polos libros devoltos por alumnos do ano anterior.

 

Tódolos interesados deberán presentar a solicitude antes do 30 de xuño no centro. A asignación farase por orde inversa á renda per cápita familiar.

 

As instancias pódense recoller na Secretaría do Centro ou descargar na web do instituto.

 

Orde do 31 de maio de 2015 (DOG do 1 de xuño de 2015)

 

COMEDOR ESCOLAR

 

Estarán obrigados ao pagamento de prezos privados pola prestación do servizo de comedor os pais, nais, titores legais, en nome e por conta do alumnado usuario, agás que teñan dereito á gratuidade total do servizo de comedor.

 

Nas condicións descritas, polo novo Decreto de comedores escolares, serán usuarios gratuítos os seguintes:

 

-  Os alumnos pertencentes a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social certificada polos servizos sociais autonómicos ou municipais correspondentes.

-  Os alumnos que se atopen en situación de acollemento residencial ou familiar.

-  Os alumnos cun grado de discapacidade declarado igual ou superior ao 33%.

-  Os alumnos pertencentes a unidades familiares vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero acreditada documentalmente.

 

-  Os alumnos pertencentes a unidades familiares cunha renda familiar anual neta per cápita inferior a 7.000 €.

ANEXO I: Adqueisición libros de texto

ANEXOI: Fondo solidario de libros de texto

Orde 21 de maio fondo solidario de libros de texto

Orde 22 de maio axudas para a adquisición de libros de texto

Distribuir contido


by Dr. Radut