Skip to Content

Información sobre transporte escolar

O alumnado ten dereito ao transporte escolar gartuíto cando cursa a Educación Secundaria no centro adscrito correspondente. Os demáis usuarios poden solicitar o uso extraordinario do transporte escolar do IES As Mariñas e do IES Francisco Aguiar condicionado a que haxa prazas dispoñibles nos autobuses e se conte coa autorización pertinente. (Máis información na sección de transporte escolar).

Pode consultarse toda a información na Instrución  1/2023 de Transporte Escolar 2023-24

Formularios de solicitude de parada de transporte escolar:

Solicitude de transporte ordinario (prema aquí)

Solicitude de transporte excepcional (prema aquí)

Listaxe informativa das paradas de autobuses escolares (prema aquí)