Skip to Content

CCP

CURSO 2022 - 2023

MATERIA

XEFE/XEFA

     Departamento de Administración e Xestión

Ana Mª Villaverde Veiras

Departamento de Automoción

Miguel Vilela

Departamento de Bioloxía

Regina F. Ramil Blanco

Departamento de Debuxo

David Alonso Cal Vázquez

Departamento de Economía

Francisco Aller

Departamento de Educación física

Francisco Javier López Costoya

Departamento de Electricidade

Miguel A. García Varela

Departamento de Filosofía

Francisco Javier Miranda Garrote

Departamento de Xeografía e Historia

Emilia Rodríguez Eirís

Departamento de Física e química

Xulio Domínguez

Departamento de Fol

Marta Barreiro Rodríguez

Departamento de Francés

María Carmen Luna Fernández

Departamento de Grego

Joaquina Pérez Alonso

Departamento de Inglés

Pilar Calvo Adega

Departamento de Latín

Hortensia Blanco Socas

Departamento de Lingua cast. e literatura

Ana María Chas Couto

Departamento de Lingua e lit. galega

Amelia Sánchez Pérez

Departamento de Matemáticas

Yolanda Dios

Departamento de Música

Martín Criado Rodríguez

Departamento de Orientación

Sandra María Dans Lagoa

Departamento de Relixión católica

Cristina García Flórez

Departamento de Tecnoloxía

Pablo Maceira Fernández

Coordinador Abalar

Jesús Benjamín Peteiro Roca

Responsable dinamización de Biblioteca

Lucía Vidal Seoane

Coordinación EDIXGAL

Pablo Maceira

Coordinación EDNL

Ana Belén Ambroa Roca

Coordinación da FCT

Luis Purriños Pena

Coordinador Sección bilingüe

Pilar Calvo Adega

Responsable de programas internacionais

Ana Mª Villaverde Veiras

Responsable novas TICs

Antonio Anca

Responsable Convivencia Escolar

Martín Criado Rodríguez